torsdag 29 augusti 2019

Dagens citat

"Vi kan inte låta det ske att EES-avtalet används som ett verktyg för den här utvecklingen, dessa förändringar som håller på att införas i EU med ökad centralisering och ökad överstatlig makt. EES-avtalet skulle inte vara till för det. ... Vi ser inte på någon situation som länge har varit oförändrad och att vi på något sätt skulle backa ut ur den. Det är EU som rycker fram och vi måste reagera på det."

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, säger i Vísir att han anser att EES-samarbetet kan behöva omprövas om det genom EU:s agerande får mer överstatlig karaktär.