lördag 3 augusti 2019

Dagens citat

"Man kan tänka sig att en alltingsledamot, som gör sig skyldig till brott mot de etiska reglerna, får ta tjänstledighet utan lön under en viss tid av det som återstår av mandatperioden i enlighet med brottets allvar. Det vore ett sätt att återskapa alltingets anseende."

Jóhanna Sigurðardóttir, tidigare statsminister och ledare för Socialdemokraterna, skriver på Facebook om utgången i alltingets behandling av skandalen på Klaustur - läs mer här.