torsdag 1 augusti 2019

Fågelliv och grönska fortsätter att breda ut sig på Surtsey

Torkan har inte hämmat djurlivets och växtlighetens utbredning på Surtsey. Under årets expedition till ön hittades två nya insekter och en ny växt. Dessutom fortsätter både grönskan och fågellivet att breda ut sig över ön. Havstrut är nu den vanligaste fågeln på Surtsey. Det uppger Náttúrufræðistofnun Íslands i en rapport från expeditionen.

Varje år gör Náttúrufræðistofnun Íslands en färd till Surtsey. Med på den årliga expeditionen finns olika typer av experter som följer utvecklingen på ön. Från år till år kartlägger de vilka djur och växter som finns på Surtsey. Ända sedan ön uppstod under ett vulkanutbrott mellan 1963 och 1967 har den varit stängd för allmänheten.

Syftet med expeditionerna är att följa hur nytt liv kommer till ny mark. I år fanns dessutom två drönare med på expeditionen. Bilderna ska användas till att framställa tredimensionella modeller som ska göra det lättare att följa erosionen. Tidigare har flygfoton använts för att se hur ön eroderar.

Surtsey har inte påverkats nämnvärt av den torka som drabbade södra Island under försommaren. Náttúrufræðistofnun Íslands kunde under dagarna på ön konstatera att både växtligheten och djurlivet fortsätter att breda ut sig. Och det är en utveckling som går hand i hand.

Ön täcks allt mer av grönska - som strandglim, bergsyra, strandråg, saltarv, marviol och ostronört. Det växer som allra bäst vid de stora fågelkolonierna. Det är fåglarnas spillning som skapar förutsättningar för den ökade växtligheten.

För första gången sedan 2015 påträffades en ny växt under expeditionen. Det var tussilago som nu hittades på Surtsey. Náttúrufræðistofnun Íslands upptäckte dock gamla blad som visade att tussilago funnits på ön i minst ytterligare ett år.

Det totala antalet växter som fanns på ön var 61, vilket var två färre än i somras. Skälet var att fjälldaggkåpa - som var ny just 2015 - och kärrkavle - som funnits på ön länge - nu inte syntes till längre.

Antalet växter på Surtsey är alltså ganska stabilt. Det är i stället arter som sedan tidigare finns på ön som sprider sig och tycks ha goda förutsättningar. På kråkbärsriset fanns bär och kvannen blir allt starkare.

Havstrut är nu den vanligaste sjöfågeln som häckar på ön. Det finns mellan 100 och 200 par på Surtsey. Tidigare var det silltrut och gråtrut som var talrikast. Havstruten har i det närmaste tagit över de häckningsplatser som spillning och matrester från silltrut och gråtrut bidrog till att skapa.

Andra fåglar som det fanns gott om var stormfågel, ängspiplärka, sädesärla, snösparv och tobisgrissla.

Två nya insekter hittades under expeditionen: en skalbagge och en spindel. Spindeln - som var av arten hedlocke - är vanlig på det isländska fastlandet. På Surtsey påträffades två exemplar. Det tyder på att den kan ha kommit till ön för att stanna.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Surtsey.