söndag 25 augusti 2019

Färre arbetslösa i Islands mest utsatta region

Arbetslösheten på Suðurnes tar ett steg nedåt under juli. Ändå är det alltjämt den isländska region som har i särklass flest invånare som står utanför arbetsmarknaden. Trots den sjunkande arbetslösheten på Suðurnes ligger nivån på hela Island still. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Det var i juli 3,4 procent av islänningarna som inte hade något jobb. Den siffran var lika hög i juni. Jämfört med 2018 rör det sig om en stor ökning. För ett år sedan var arbetslösheten i juli 2,2 procent.

Den största förändringen sker på Suðurnes. Regionen har dock fortsatt den högsta arbetslösheten på Island. I juli var det 5,9 procent som var inskrivna som arbetslösa, en minskning med 0,4 procentenheter.

I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 3,8 procent (+0,1), i Norðurland eystra 2,6 procent (-0,1), i Suðurland 2 procent (+0,1), i Västfjordarna 1,9 procent (-0,2), i Vesturland 1,8 procent (-0,1), i Austurland 1,6 procent (-0,2) och i Norðurland vestra 1 procent (+0,1).

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten blir oförändrad eller ökar något i augusti.

Gapet mellan könen i arbetslöshetsstatistiken fortsätter att öka. I juli var 3,3 procent av männen utan jobb medan 3,7 procent av kvinnorna stod utanför arbetsmarknaden.

Bland utländska medborgare sjönk arbetslösheten till 7,3 procent, en minskning med 0,1 procentenhet. Utlänningar är dock alltjämt arbetslösa i mer än så dubbelt så hög utsträckning som islänningar.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.