lördag 21 november 2020

Fler islänningar väljer bort kött

Allt fler islänningar konsumerar mindre kött. Och det är dessutom allt fler som väljer bort kött helt och hållet. Det är framför allt unga kvinnor som ratar kött. Fläsk och nötkött är de typer av animaliska livsmedel som flest undviker. Lammkött och kyckling är det något fler som äter. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

En av de senaste årens stora trenddieter på Island är att äta veganskt. I takt med att veganerna har blivit fler har också utbudet av mat helt fri från animaliska produkter ökat. Det är dessutom fler som äter vegetariskt eller åtminstone ibland väljer bort kött.

Den stora majoriteten äter alltjämt kött. Men Gallups undersökningar av islänningarnas matvanor visar att kött minskar i popularitet.

Mellan 2016 och 2018 var det 6,3 procent av islänningar som fyllt 18 år som aldrig åt fläsk. När samma fråga ställdes mellan 2007 och 2009 var det 3,8 procent som ratade fläsk. Andelen som undvek nötkött hade under samma period ökat från 3,8 till 4,5 procent. De islänningar som nobbade kyckling hade ökat från 2,3 till 3 procent. Och de som valde bort lammkött gick från 1,1 till 2,3 procent.

De största förändringarna märks bland kvinnor i åldern 18 till 24 år. Där var det mellan 2016 och 2018 hela 16 procent som aldrig åt nötkött - jämfört med 3,7 procent mellan 2007 och 2009. Det var 14,3 procent som helt avstod från fläsk - mot 5,2 procent för tio år sedan. Andelen unga kvinnor som som ratade nötkött ökade under samma period från 2,8 till 13 procent. Siffran för kyckling gick från 0,9 procent till 10,6 procent.

Här kan du läsa mer om islänningarnas matvanor.