fredag 9 augusti 2019

Manar islänningar att inte äta kött och späck från grindval


Grindvalar har i sommar strandat på flera olika platser på västra Island. Det viktigaste att tänka på för den som försöker undsätta en val är att hålla den blöt och att undvika att den bränns av solen. Och den som hittar en död grindval bör inte äta köttet eller späcket. De innehåller höga halter av bland annat kvicksilver.

I sommar har grindvalar hittats strandade på en rad isländska stränder. Ett skäl till att så många grindvalar kommit för nära land och fastnat just i år kan vara att stora makrillstim befunnit sig nära kusten och inne i hamnar. Grindvalar kan ha tappat riktningen i samband med att de följt stimmen.

Hittills har det inte kommit några rapporter om att någon tagit kött eller späck från de grindvalar som strandat i år. När en flock strandade mellan Rif och Ólafsvík på Snæfellsnes sommaren 2013 var det dock många som skar kött från djuren. I många århundraden betraktades dessutom strandade valar som ett efterlängtat tillskott.

Matvælastofnun gick 2013 ut med en varning sedan det blivit känt att det skurits kött från de döda grindvalarna. Myndigheten uppmanade i ett pressmeddelande alla att avstå från att äta späck och kött från grindval.

Skälet är att grindvalar befinner sig överst i näringskedjan. Där finns de högsta halterna av giftiga tungmetaller som kvicksilver samt miljöföroreningar som dioxin och PCB. Vikval - som äts i betydligt större utsträckning på Island - innehåller exempelvis inte alls samma halter av hälsofarliga ämnen.

Matvælastofnun redogör också för rekommendationerna på Färöarna där grindval är ganska vanligt som föda - inte minst på landsbygden. Sedan 2008 avråder myndigheterna helt och hållet från konsumtion av grindval. Mellan 1998 och 2008 var rekommendationen att inte äta kött eller späck mer än två gånger i månaden. Njurar och lever skulle inte ätas över huvud taget. Gravida och ammande kvinnor uppmanades också att avstå från grindval.

Även den som kommer i kontakt med levande grindvalar bör vara försiktig. Det säger Edda Elísabet Magnúsdóttir, forskare i marinbiologi vid Háskóli Íslands, till RÚV. Det är viktigt att den som hittar strandade grindvalar agerar på rätt sätt för att kunna rädda dem:
"Ett av det viktigaste som går att göra är - om valen är vid liv - att hålla den fuktig. ... Det har visat sig att om det är någon vid varje val som lägger händerna på den och talar vänligt med den eller hummar eller skapar en lugn miljö så verkar de lugna sig."
En grindval som har strandat är uppjagad och rädd. Därför är det enligt Edda Elísabet Magnúsdóttir viktigt att inte göra hastiga rörelser, att inte föra oväsen och att inte skvätta vatten på den om den inte kan följa vad som sker.

Trots att en grindval inte kan överleva längre än ett dygn på land är det avgörande att inte förhasta sig. Att försöka dra i djuret är direkt olämpligt. Inte heller fungerar det att binda ett rep runt stjärten för att dra ut djuret.

Grindvalar kan precis som andra valar bära på smittsamma virus. Den som rör vid en grindval bör ha handskar på sig. Vid en räddningsinsats är det nödvändigt att invänta flod. Edda Elísabet Magnúsdóttir säger till RÚV att den som försöker undsätta en strandad flock först bör hjälpa vuxna honor. Och det bör inte vara en skadad hona eftersom den inte kan leda flocken:
"Om en unge förs ut först så är det sannolikt att den kommer upp på land igen eftersom de följer stammodern. Det är viktigt att prioritera en frisk hona."
Här kan du läsa mer om de grindvalar som strandat i år.