fredag 18 juni 2021

Manas till tålamod med personal som inte kan isländska

Både N1 och Olís har nu på flera bensinstationer satt upp skyltar där isländska kunder uppmanas ha tålamod med utländsk personal som inte talar isländska. Bägge bolagen började använda skyltarna sedan irriterade kunder klagat på att de inte kunde få service på sitt modersmål. Skyltarna finns på stationer där en stor del av personalen är utlänningar.

Tidigare har det på några få bensinstationer i landet funnits skyltar där kunder uppmanats visa tålamod och förståelse för att det i personalen finns personer som inte talar isländska. Men de senaste somrarna har skyltarna blivit betydligt fler. De finns nu på många av Olís och N1:s stationer - i synnerhet på landsbygden där det ofta är svårare att rekrytera personal.

På både Olís och N1 har isländska kunder visat sitt missnöje med att de inte kunnat få service på modersmålet. De ska bland annat ha kritiserat anställda som inte talar isländska.

Jón Viðar Stefánsson, driftschef på N1, säger i Fréttablaðið att företaget använder skyltarna på bensinstationer där det finns en stor andel utlänningar. Anställda som inte talar isländska har också knappar på kläderna som informerar om att de inte talar isländska:
"I de allra flesta tillfällena visar våra kunder förståelse för och tålamod med detta men naturligtvis har det hänt att personal får kritik för att inte tala perfekt isländska."
Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir, som är chef för Olís personalavdelning, säger i Fréttablaðið att det är vanligare att personal med annan hudfärg än vit utsätts för otrevligheter från kunder. De flesta kunderna visar dock respekt för samtliga anställda och har förståelse för att inte alla behärskar isländska:
"Men det är ett faktum att vi islänningar ofta ställer krav på att få service av isländsktalande människor. Stubinen är olika kort hos människor och toleransen är inte alltid tillräcklig."
Både Ólis och N1 har enbart dessa informationsskyltar på isländska.