lördag 3 augusti 2019

Sju av åtta anser människan orsakar klimatförändringar

Sju av åtta islänningar anser att det är ett faktum att det är människan som orsakar klimatförändringar. Bara var tjugonde svarar att människan inte påverkar klimatet. Mest skeptiska är personer som sympatiserar med Centerpartiet och Folkets parti. Det visar en undersökning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

Hela 87 procent av islänningarna uppger i opinionsundersökningen att det är ett faktum att klimatförändringarna är orsakade av människan. Bara 4,9 procent anser att människan inte skapar några klimatförändringar. Resterande 8,1 procent säger varken ja eller nej till påståendet.

Den mest utbredda skepsisen finns bland Folkets partis och Centerpartiets anhängare. Där är det var fjärde som hävdar att människan inte ligger bakom klimatförändringarna. Bland islänningar som sympatiserar med Renässans, Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern är nästan samtliga övertygade om människans ansvar.

Män tvivlar i större utsträckning än kvinnor på att människans delaktighet i klimatförändringarna är ett faktum. Äldre islänningar är oftare tveksamma än yngre islänningar. I åldersgruppen 18 till 24 år är det ingen som förnekar människans inverkan på klimatet.

Här kan du läsa mer om islänningars attityd till klimatförändringar.