torsdag 29 augusti 2019

Strid om kommunalval kan kosta Árneshreppur miljoner

Kostnaderna för överklagandet av valet i Árneshreppur närmar sig 5 miljoner isländska kronor. För Árneshreppur är det en ansenlig summa eftersom de årliga skatteintäkterna är på cirka 30 miljoner. Kommunfullmäktige tänker nu försöka få statliga bidrag till rättegångskostnaderna. Hittills har Árneshreppur vunnit i varje steg.

Tvisten om kommunalvalet i Árneshreppur våren 2018 är inte bara en utdragen historia. Den håller också på att bli en dyr historia för kommunen. Kostnaderna för rättsprocessen togs upp vid det senaste mötet i kommunfullmäktige.

Inför valet flyttade plötsligt 18 personer sina folkbokföringsadresser till Árneshreppur. I de flesta fallen var det uppenbart att det rörde sig om personer som inte bodde i kommunen. Men det var tillräckligt många för att de skulle kunna påverka utgången i valet i landets minsta kommun.

Efter granskning underkändes 16 av adressändringarna. Det rörde sig helt enkelt om personer som inte bodde i Árneshreppur.

Turerna fram till valdagen kännetecknades av röstlängder som ständigt uppdaterades i takt med att granskningarna blev klara. Kommunfullmäktige sammanträdde med kort varsel för att besluta om röstlängderna.

I kommunalvalet var det fem personer som säger ja till det planerade vattenkraftverket vid Hvalá som röstades in i fullmäktige. Hade motståndarna fått majoritet hade de kunnat riva upp tidigare beslut och stoppa planerna.

Två av motståndarna - Elías Svavar Kristinsson på Drangar och Ólafur Valsson i Norðurfjörður - ansåg att valresultatet skulle ogiltigförklaras eftersom de ansåg att det fanns stora brister i genomförandet. De överklagade först valresultatet till sysslomannen i Västfjordarna och sedan till justitiedepartementet. Därefter vände de sig till Héraðsdómur Vestfjarða.

Elías Svavar Kristinsson och Ólafur Valsson har hittills förlorat i varje instans. De har nu överklagat beslutet till Landsréttur. Fallet kommer sannolikt att prövas under hösten.

Justitiedepartementet ansåg att det fanns brister i genomförandet. Det var bland annat förändringar av röstlängden och sammanträden i kommunfullmäktige som inte var korrekt genomförda. Det ansågs dock inte vara tillräckligt för att underkänna hela valet.

Héraðsdómur Vestfjarða gjorde ingen annan bedömning. Elías Svavar Kristinsson och Ólafur Valsson fick inte gehör för kravet att valet skulle ogiltigförklaras. Det betydde i sin tur att inga brister var tillräckligt allvarliga för ett underkännande. De krävde dessutom att samtliga beslut som fattats i kommunfullmäktige skulle underkännas.

Domstolen fastslog att Elías Svavar Kristinssons och Ólafur Valssons rättigheter inte kränktes eftersom de som planerat röstade i valet. Vidare ansåg Héraðsdómur Vestfjarða att just dessa två motståndare inte kunde göra sig till talespersoner för alla dem vars folkbokföringsflyttar underkändes. Eftersom de inte överklagade besluten måste de enligt domstolen betraktas som nöjda med utfallet.

Den juridiska tvisten om kommunalvalet håller nu på att bli en kostsam historia för Árneshreppur. Hittills har den gått på 4,6 miljoner isländska kronor. Árneshreppur har fått ett bidrag på 2,6 miljoner från den kommunala utjämningsfonden Jöfnunarsjóður sveitarfélaga. Resterande 2 miljoner har fallit på kommunen.

Eftersom Árneshreppur bara har 40 invånare utgör kostnaderna för rättsprocessen en stor del av kommunens budget. Árneshreppur har omkring 30 miljoner isländska kronor i skatteintäkter varje år.

Héraðsdómur Vestfjarða tilldömde Árneshreppur 1 miljon isländska kronor i rättegångskostnader. Beloppet var alltså inte i närheten av de verkliga kostnaderna. Det här är något som är mycket vanligt i det isländska rättssystemet. Ofta överstiger den vinnande partens rättegångskostnader det belopp som den tilldöms.

Ólafur Valssons och Elías Svavar Kristinssons beslut att överklaga till Landsréttur innebär att kommunens kostnader kommer att stiga ytterligare. Även om de skulle förlora i sak även där kan Árneshreppur ändå bli en ekonomisk förlorare på processen.

Vid det senaste mötet i kommunfullmäktige beslutade ledamöterna att försöka få bidrag som täcker alla rättegångskostnader.

Här kan du läsa mer om turerna kring kommunalvalet i Árneshreppur.