måndag 5 augusti 2019

Turistattraktioner vid Mývatn stängs efter naturskador

Populära besöksmål vid Mývatn stängs helt medan tillträdet till andra turistattraktioner begränsas. Beslutet från Umhverfisstofnun sedan markägare vänt sig till myndigheten med en uppmaning om att spärra av platserna helt och hållet på grund av naturskador. Samma besöksmål har i flera års tid varit en tvistefråga mellan olika markägare.

Sommaren 2014 började markägare ta betalt av besökare till Hverir och Leirhnjúkur vid Mývatn. De krävde då alla gäster på 800 isländska kronor. De hade även planer på att införa entréavgifter till vattenfallet Dettifoss.

Gemensamt för de olika turistattraktionerna är att de tillhör fastigheten Reykjahlíð. En majoritet av markägarna var för avgifterna - men en minoritet, där flera själva är företagare inom turistnäringen, sade nej.

Tvisten blev en rättssak som slutade i februari 2016. Då beslutade Hæstiréttur Íslands att majoritetsägarna inte hade rätt att införa besöksavgifter. Genom att avgiftsbelägga inträdet gjorde de ett för stort ingrepp i minoritetsägarnas möjlighet att nyttja marken.

Underhållet är markägarnas ansvar. Eftersom de inte får några statliga bidrag för det löpande underhållet vill de inte bekosta insatser när de inte kan bekosta dem genom inträdesavgifter. I dagsläget kan de bara få bidrag till särskilda projekt som till exempel utsiktsplattformar eller parkeringsplatser.

Sedan nederlaget i Hæstiréttur Íslands har missnöjet vuxit i takt med att tillströmningen av turister ökat. Nyligen vände sig majoritetsägarna till Umhverfisstofnun. De krävde att myndigheten skulle stänga Hverir, Leirhnjúkur och Víti vid Krafla för besökare.

Skälet till begäran var att alla besökare redan orsakat stora skador på den känsliga naturen. Genom att hålla platserna öppna ansåg majoritetsägarna att det fanns risker för än mer omfattande och irreparabla skador.

Markägarna kom med en liknande begäran förra året. Och den här gången väljer Umhverfisstofnun att agera trots protester från minoritetsägarna. Men platserna stängs inte helt och hållet på det sätt som majoritetsägarna önskat.

Värdar ska nu finnas på plats vid Hverir, Leirhnjúkur och Víti. De ska se till så att alla besökare använder befintliga parkeringsplatser och inte ställer fordon på andra platser. Värdarna ska också se till så att alla besökare följer de stigar som finns och respekterar avspärrningar. Besökarnas rörelser ska kontrolleras i betydligt större utsträckning och de tillåtna områdena minskar.

De befintliga stigarna ska märkas ut bättre genom nya stickor. Värdarna ska även se till så att inga går upp på Námafjall. Många som besöker Hverir och Leirhnjúkur följer också någon av de stigar som formats upp till toppen - men det ska nu bli tydligare att det inte är tillåtet att bestiga Námafjall.

Leden runt kratersjön Víti stängs helt. En utsiktsplats vid parkeringen hålls öppen så att besökare kan blicka ut över Víti. Naturen runt kratern är känslig och behöver tid att återhämta sig.

Det begränsade tillträdet gäller inledningsvis i två veckor. Därefter ska Umhverfisstofnun utvärdera situationen.

Här kan du läsa mer om tvisten mellan markägarna.