onsdag 14 augusti 2019

Två veckor kvar till slutstriden om ny energipolitik

Om två veckor samlas alltinget för att diskutera och rösta om införandet av EU:s tredje energipolitiska program. Och Centerpartiet lovar att respektera den överenskommelse som gjordes före sommaren om att allt ska klaras av på tre dagar. Samtidigt är Självständighetspartiet på väg att köra över många gräsrötter i frågan.

Genom att ockupera alltingets talarstol genom ständiga anföranden och repliker lyckades Centerpartiet förhindra en votering om EU:s tredje politiska program före sommaren. Före uppehållet kom partierna i alltinget den 18 juni överens om att debattera frågan den 28 och 29 augusti. Själva voteringen sker den 2 september.

Centerpartiet investerade all sin politiska prestige i motståndet mot införandet. De senaste månaderna har partiet också vuxit i opinionen på Självständighetspartiets bekostnad. Bland partiets gräsrötter är det många som är emot förslaget.

Motståndarna hävdar att det energipolitiska programmet innebär att Island förlorar kontrollen över energitillgångar till EU. De hävdar dessutom att Island kan tvingas att ansluta sig till den europeiska energimarknaden genom en undervattenskabel till Storbritannien.

Det här är tolkningar av regelverket som de flesta experter underkänner. Det finns inga krav på någon undervattenskabel. Och så länge som Island inte är förbundet med den europeiska energimarknaden kan EU:s regelverk inte tvinga fram några åtgärder.

Självständighetspartiets ledning håller nu möten över hela landet för att vinna över de gräsrötter som tvivlar. En namninsamling pågår just nu för att tvinga fram en omröstning bland medlemmarna. Den är dock bara rådgivande - och partiledaren Bjarni Benediktsson har redan meddelat att ett nej i omröstningen inte kommer att få partiledningen att ändra sig.

Han har också riktat hård kritik mot Centerpartiet. Bjarni Benediktsson satt tidigare i samma regering som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson som då representerade Framstegspartiet. Han har anklagat dem för att sprida mängder av felaktigheter om regelverket.

Bjarni Benediktsson har också påpekat att ingen av dem då motsatte sig införandet trots att förberedelserna för att införliva regelverket påbörjades när Gunnar Bragi Sveinsson var utrikesminister. I flera promemorior från den tiden sägs dessutom att regelverket inte står i strid med grundlagen och att inga EU-beslut blir tvingande för Island - vilket Centerpartiet hävdar i dag.

Under sommaren har Gunnar Bragi Sveinsson också fått nej från majoriteten i utrikesnämnden om att ta fram en rapport om konsekvenserna av EU:s fjärde energipolitiska paket.

Bara två veckor återstår alltså till slutstriden om förslaget. Efter Centerpartiets agerande under våren är det många som i tysthet har undrat om partiet faktiskt ska respektera överenskommelsen om att klara av frågan på tre dagar.

Gruppledarna för de åtta partierna i alltinget träffades i går. Där fick de beskedet att Centerpartiet står fast vid överenskommelsen. Debatten ska pågå mellan 10.30 och 20.00 den 28 och 29 augusti. Den första dagen debatteras själva energipaketet. Dagen därpå diskuteras tre förslag med koppling till energipolitiken. Och den 2 september ska alltinget alltså rösta i frågan.

Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson säger till Vísir att han räknar med att frågan avgörs under dessa tre dagar. Partiet har inga planer på att svika överenskommelsen. Däremot hoppas han på att Självständighetspartiet ska lyssna på de gräsrötter som motsätter sig förslaget. Han hoppas också på att presidenten Guðni Th. Jóhannesson ska göra något för att stoppa införandet.

Här kan du läsa mer om turerna kring energipolitiken.