söndag 15 september 2019

Bjarni Benediktsson: Kvinnliga ministrar inte fasadpolitikHan försvarade regeringssamarbetet och hyllade Islands ekonomiska utveckling. Han tog dessutom ställning för fler kvinnor i ledande ställning och kritiserade konservativa krafter. När Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson talade under lördagens partistyrelsemöte i Reykjavík försvarade han den senaste tidens politiska beslut.

När Bjarni Benediktsson i går invigningstalade under partistyrelsemötet gick han till angrepp mot konservativa krafter inom Självständighetspartiet. Han bemötte kritiken mot införandet av den tredje fasen i EU:s energipolitik och utnämningen av Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir till justitieminister:
"När jag hör prat om fasadpolitik och ytpolitik när jag föreslår att en kvinna ska inneha en ministers ämbete så tycker jag att man är helt ute och cyklar. ... För dem som inte förstår att samhället har förändrats och att vi år 2019 är överens om att vi tänker driva det här samhället ihop så borde det inte vara någon nyhet att bägge könen sitter vid bordet. Till dem säger jag: vakna. Det här är inte fasadpolitik - det här är samtidspolitik."
Han försvarade EES-avtalet och sade att det innebar "otroligt stora intressen" för Islands räkning. Bjarni Benediktsson varnade för personer som försökte sprida osanningar i den politiska debatten. Han sade att det isländska samhället hade utvecklats i mycket positiv riktning sedan 2013 då Självständighetspartiet åter hamnade i regeringsställning:
"Det är realpolitik, politik som har reell betydelse och ingen fasadpolitik, när hushållens köpkraft växer från år till år, när statskassans skulder minskar med hundratals miljarder, när skuldandelen har blivit den bästa i historien, när räntorna är de lägsta som vi har sett, när nationalräkenskaperna gentemot utlandet är de bästa som vi har sett sedan republikens grundande."
Han sade även att Självständighetspartiet inte får bli en bakåtsträvande rörelse. Bjarni Benediktsson ansåg att det var nödvändigt att anpassa politiken efter nya förutsättningar:
"Vi grundar ett politiskt parti, vi samlas, utmejslar en politik för att se till så att framsteg sker och vi måste spjärna emot när vi känner att de reaktionära krafterna försöker hålla oss tillbaka. Eftersom förändringar är nödvändiga. Vi måste som politisk rörelse vara en drivkraft för framsteg och inte tveka även om förändringar kan medföra vissa svårigheter. När vi upplever hinder måste vi fortsätta oförtrutet."
Dessutom hyllade Bjarni Benediktsson den avgående partisekreteraren Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Han sade att hon bidragit starkt till att modernisera Självständighetspartiet.Även Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, partiets vice ordförande, tog upp debatten om det tredje steget i EU:s gemensamma energipolitik. Hon sade att Centerpartiets och partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugssons motstånd mot införandet utgick från förvrängningar som inte gick att ta på allvar. Hon var ändå övertygad om att debatten skulle gå vidare:
"Det enda som är rätt säkert är att det blir lika trovärdigt som Sigmundur Davíð Gunnlaugssons förklaring om att han i samarbete med David Cameron, Storbritanniens dåvarande statsminister, bildade en särskild arbetsgrupp för en undervattenskabel av det enda skälet att han bara hade så mycket tvivel i frågan. Det är lite som om Katrín Jakobsdóttir ihop med Mike Pence, USA:s vicepresident, skulle ha beslutat att bilda en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att placera kärnvapen i Keflavík. Bara för att hon hade så mycket tvivel i frågan."
Också Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tackade Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir för hennes arbete som partisekreterare.Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tackade i sitt sista tal som partisekreterare för att hon fått förtroendet som 25-åring. Hon sade att det visade att det inom Självständighetspartiet inte bara var tomma ord när det talades om att unga människor ska ha inflytande över politiken. Den senaste tidens interna debatt beskrev hon som typisk för partiets natur:
"En god vän har jämfört Självständighetspartiet med en idéernas kastrull. Där sjuder allt och ibland kokar det över. Så ska det vara och Självständighetspartiets ledning bör välkomna när olika åsikter och metoder diskuteras. Så utvecklas partiet och partiarbetet blir livligare och roligare."
Här kan du läsa mer om gårdagens val av ny partisekreterare.