fredag 20 september 2019

Centerpartiet använder Sverige som avskräckande exempel

Klimatdebatten är skadlig. Och den måste baseras på fakta och inte på de ideal som präglar en svensk hippiekommun. Det sade Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i gårdagens debatt i alltinget om klimatfrågan. Därmed tog han också steget till att börja använda Sverige som ett avskräckande exempel.

Sedan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för två år sedan bildade Centerpartiet har han rört sig allt mer mot samma politiska jaktmarker som USA:s president Donald Trump. Han använder också samma typ av argumentation som en rad högerpopulistiska partier i andra europeiska länder.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för en konservativ och nationalistisk politik. Den visade sig inte minst i motståndet mot det tredje steget i EU:s gemensamma energipolitik - en fråga som partiet använde för att ifrågasätta EES-avtalet. Trots att en utvärdering av avtalet snart är klar har Centerpartiet redan begärt en ny. Med andra ord har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och hans partikamrater aviserat att de inte är nöjda med resultatet eftersom de inte är nöjda med ledamöterna i nämnden.

Retoriken präglas av ett generöst förhållande till sanningen - inte minst vad gäller hans egen tid som statsminister. Efter skandalen på Klaustur i höstas - där Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och flera partikamrater ertappades med kränkande uttalanden om bland annat kvinnor och minoritetsgrupper - har tonen blivit ännu hårdare.

Kanske är det framför allt i klimatfrågan som tonen har skärpts. Och det är ännu ett politiskt område där Sigmundur Davíð Gunnlaugsson närmar sig Donald Trump och andra politiker som motsätter sig människans roll för klimatförändringarna. I flera av dessa frågor - i synnerhet när det gäller migration - används Sverige som varnande exempel.

Hittills har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inte använt Sverige på det sättet. Kanske kom en vändning i frågan i går. Han uttalade sig då i debatten på ett sätt som antydde att allt som pågår i Sverige är galet - och det är tveklöst en typ av budskap som många av hans väljare både hör och uppskattar:
"Hushållssopor är det miljövänligaste bränslet för energiproduktion. Vi kan inte reagera på det genom att försöka leva som i en svensk hippiekommun. Vi måste låta vetenskapen lösa det här åt oss eftersom det är den som hittills till exempel har haft störst framgångar mot föroreningar. På den framgången måste vi bygga och framför allt på fakta, sammanhang och sökandet efter lösningar som verkligen fungerar."
Vidare sade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att det bästa Island hade gjort för miljön var att bygga aluminiumsmältverk. Om de hade byggts i Kina i stället hade utsläppen varit betydligt större eftersom de hade drivits med kol. Han hävdade också att det förekom skräckpropaganda i dagens klimatdebatt:
"Det är till exempel inte lämpligt - och i praktiken på många sätt skadligt - att använda skräckpropaganda om miljö- och klimatfrågor, att barn kommer hem skräckslagna från skolan och tror att världen är på väg att gå under. Vi måste närma oss dessa frågor, denna stora uppgift, på realitetens förutsättningar med hänsyn till vetenskap och med hänsyn till sammanhang."
Kolbeinn Ótarsson Proppé, alltingsledamot för Gröna vänstern, var en av de politiker som kritiserade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han konstaterade att det bara var centerpartisterna som till skillnad från de övriga som yttrade sig under debatten inte tog frågan på allvar:
"Det gick inte att förstå honom på annat sätt än att det bästa som vi kunde göra mot klimathotet var att bygga nya aluminiumsmältverk här. ... Detta tänkesätt och argument från 1900-talet om aluminiumsmältverken i Kina börjar bli lite trötta men det är fint att det finns isolerade tankar och isolerade åsikter här i alltinget."
Även Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, svarade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han anklagade honom för att vägra ta sig an frågor som var besvärliga och för att försöka göra klimatdebatten till en kamp mellan städer och landsbygd:
"Jag kan upplysa den högt ärade alltingsledamoten och alla som står på hans sida i politiken att det är vetenskapen, fakta och sakernas sammanhang som påvisar klimathotet och vad som orsakar det. De beror på mångskiftande orsaker, till exempel koldioxid, metan med mera. Det är vetenskapen som säger oss det. Det är inga svenska hippiekommuner som gör det."
Den enda som backade upp Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i debatten var partikamraten Bergþór Ólason. Även han talade om svenska hippiekommuner. Han hävdade att ingen visste om olika motåtgärder mot klimatförändringarna och utsläppsavgifter faktiskt fungerade.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir sade att Island enligt Parisavtalet förbundit sig att minska utsläppen med 29 procent till 2030. Målet var dock att minska utsläppen med 40 procent. Hon försäkrade Bergþór Ólason om att regeringens åtgärder skulle fungera:
"Här skrivs inte bara ord på papper vilket vissa högt ärade ledamöter ger uttryck för. Vi har satt upp mätbara mål och de kommer att ge resultat."
Enligt Katrín Jakobsdóttir hade regeringen visat sitt engagemang i frågan genom att öka anslagen till klimatfrämjande åtgärder med 25 procent.