söndag 22 september 2019

Dagens bonuscitat

"Formellt och främst på grund av det historiska ursprunget anser människor i allmänhet att Gröna vänstern finns längst ut på vänsterkanten. I praktiken är dock Gröna vänstern först och främst ett konservativt miljövårdsparti. Socialistisk ideologi och radikalism har gett vika. Denna nya situation har åter öppnat möjligheter som partiets ledare har utnyttjat ganska bra. Det har varit förhållandevis enkelt för dem att få Gröna vänstern till den plats som Framstegspartiet hade tidigare. Principer är inget problem vid regeringsbildning efter att alla partier har blivit miljöpartiet."

Þorsteinn Pálsson, tidigare statsminister och ledare för Självständighetspartiet, skriver i Hringbraut att Gröna vänstern har övertagit Framstegspartiets tidigare roll som ett parti som kan regera både till vänster och till höger.