fredag 27 september 2019

Dagens citat

"Kommunfullmäktigeledamoten kallar det arrogans när någon säger att invånarna i Árneshreppur är så få att de knappt har förmåga att ta välgrundade beslut om stora arbeten. Det rätta är att Árneshreppurs kommunfullmäktige inte har brytt sig om miljökonsekvensbedömningens slutsats, bland annat om att den positiva effekten för bebyggelsen är liten eller ingen och att skadorna på grund av arbetena förstör natur och vildmark. Kommunfullmäktige har dessutom nekat till att delta i att utvärdera annan och miljövänlig markanvändning."

Tryggvi Felixson, ordförande för miljöorganisationen Landvernd, skriver i Fréttablaðið om kritiken mot att motståndare till det planerade vattenkraftverket vid Hvalá anser att ledamöterna i kommunfullmäktige i Árneshreppur är för få för att kunna ta beslut i frågan - läs mer här.