lördag 7 september 2019

Dagens citat

"Jag tolkade det så, ja. Att USA ville se att Island skulle stå utanför det här projektet - i synnerhet mot bakgrund av att den kinesiske ambassadören hade talat om att isländska regeringen var positiv till det här projektet."

Silja Bára Ómarsdóttir, docent i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om att hon tror att USA:s vicepresident Mike Pence medvetet uttryckte sin glädje över att Island skulle ha sagt nej till deltagande i det kinesiska projektet Ett bälte, en väg trots att regeringen hävdar att inget sådant beslut tagits - läs mer här.