måndag 9 september 2019

Dagens citat

"Det finns enligt min mening få andra alternativ än att han antingen skulle välja mellan Áslaug Arna eller Sigríður Andersen och det förklaras av att det inom Självständighetspartiet och på andra ställen länge har funnits ett starkt tryck om att göra kvinnor i partiet synligare."

Stefanía Óskarsdóttir, docent i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger i Vísir att Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson i praktiken förmodligen bara hade två verkliga kandidater till uppdraget som justitieminister och att han föredrog Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir - läs mer här.