måndag 16 september 2019

Folkomröstning avgör namnet på ny gata i Drangsnes

Invånarna får avgöra vad den nya gatan i Drangsnes ska heta. I en folkomröstning ställs de inför tre alternativ: Vitavegur, Vitahjalli och Húsahjalli. Det nya gatunamnet är en stor fråga i det lilla fiskeläget i Västfjordarna. Någon ny gata har inte byggts på årtionden - och i dag finns bara fem gator i Drangsnes.

Vid årsskiftet bodde 103 personer i Kaldrananeshreppur i Västfjordarna. I fiskeläget Drangsnes - som fungerar som kommunens centralort - bodde 72 av kommuninvånarna. Fiske och jordbruk är de viktigaste näringarna i kommunen.

Befolkningsutvecklingen i kommunen har länge varit negativ. I Drangsnes har antalet bofasta varit ganska stabilt. Det är framför allt invånarna i glesbygden utanför fiskeläget som blir färre.

Trots utvecklingen är det bostadsbrist i Drangsnes. Att husen är billiga gör att många köps för att användas som sommarstugor. Den som vill flytta till orten har ofta få alternativ. Att bygga eget är inte heller något realistiskt alternativ för många. Fastighetspriserna gör att det inte går att räkna med att få tillbaka pengarna vid en försäljning.

Nu har kommunfullmäktige i Kaldrananeshreppur tagit initiativ till att bygga två radhus i Drangsnes. Tanken är att kommunen på sikt ska gynnas av investeringen genom ökade skatteintäkter.

Nyligen presenterade socialminister Ásmundur Einar Daðason ett nytt system för glesbygdskommuner, privatpersoner och organisationer utan vinstsyfte att låna pengar till nybyggen genom statliga Íbúðalánasjóður. Syftet är att underlätta nybyggen på landsbygden där det inte går att få annan finansiering. Han undertecknade förändringarna just i Drangsnes.

Drangsnes har i dag bara fem gator: Aðalbraut som är huvudgatan genom samhället, Grundargata som går ut till det lilla industriområdet vid stranden, Borgargata som leder till kooperativet på orten samt Kvíabali och Holtagata som ligger högt med utsikt över Steingrímsfjörður och Grímsey.

Kommunen planerar nu för en sjätte gata som även den kommer att ligga på höjden ovanför stranden. Här ska flera nya tomter ritas in som ett sätt att möta efterfrågan på mark för bostadsbyggen. Arbetsnamnet på den nya gatan har växelvis varit Vitagata och Vitabraut.

De fem ledamöterna i kommunfullmäktige har inte bestämt vad den nya gatan ska heta. Eftersom det är länge sedan Drangsnes växte på det här sättet beslutade de nyligen att det blir upp till invånarna att bestämma gatunamnet.

Frågan ska avgöras i en folkomröstning. Där får kommuninvånarna välja mellan tre namn: Vitavegur ('Fyrvägen'), Vitahjalli ('Fyrklippavsatsen') och Húsahjalli ('Husklippavsatsen'). Eftersom den nya gatan får en sträckning som ligger nära fyren i Drangsnes finns den med i två av namnförslagen.

Kommunalrådet Finnur Ólafsson fick vid det senaste mötet i kommunfullmäktige i uppdrag att förbereda folkomröstningen. Det är ännu inte klart när den ska äga rum.

Här kan du läsa mer om Drangsnes.