torsdag 12 september 2019

Jordskalv skakar både Hveragerði och Grindavík

Illustration: Veðurstofa Íslands
Först skakades invånarna i Grindavík av ett större jordskalv tidigt i går morse. Inte långt därefter skedde ett nytt jordskalv vid Hrómundartindur. Det skalvet kändes i Hveragerði. Bägge skalven följdes av en serie efterskalv. Det kraftigaste efterskalvet hade en magnitud på 1,9. Det visar data från Veðurstofa Íslands.

Under natten och morgonen var det i går ovanligt mycket seismisk aktivitet på sydvästra Island. En rad jordskalvssvärmar inträffade - men det finns inget som tyder på något samband mellan skalvserierna.

Jordskalv är mycket vanliga i regionen. Både Grindavík och Hveragerði ligger i anslutning till sprickzonen mellan kontinentalplattorna. Där kontinentalplattorna glider isär inträffar också jordskalv.

Tidigt i tisdags morse inträffade en mindre jordskalvssvärm vid Krýsuvík. Det rörde sig om ett tjugotal skalv med en högsta magnitud på 1,7. Inget av skalven var tillräckligt kraftiga för att de skulle kännas i befolkade områden.

Strax efter klockan sex i går morse började en serie jordskalv med epicentrum några kilometer nordost om Grindavík. Klockan 6.06 skedde ett skalv som uppmättes till 3,4. Det kändes i bland annat Grindavík och Reykjanesbær.

Efter några mindre efterskalv var aktiviteten vid Grindavík över.

Nästa jordskalvssvärm kom vid Hrómundartindur utanför Hveragerði. Ett tjugotal skalv inträffade inom loppet av några timmar på morgonen och förmiddagen. Det största ägde rum klockan 9.42 och hade en magnitud på 3,0.

Det större jordskalvet kändes i Hveragerði. Efterskalven var inte kraftiga nog för att de skulle kunna upplevas i bebyggelse. Det största efterskalvet uppmättes till 1,5.

Det finns inga tecken på att vulkanisk aktivitet skulle följa på någon av jordskalvssvärmarna. Inte heller finns det något som tyder på att de skulle vara kopplade till varandra.