onsdag 18 september 2019

Kommun hoppar av i protest mot samgåenden

Tjörneshreppur lämnar de isländska kommunernas samarbetsorganisation. Beslutet är en följd av att en majoritet ställer sig bakom regeringens planer på att banta antalet kommuner från dagens 72 till högst 30 redan 2026. Tjörneshreppur är en av de små kommuner som inte vill tvingas till att gå ihop med några grannar.

Nyligen presenterade kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson en plan för stora förändringar för de isländska kommunerna. Island har i dag 72 kommuner. Redan till kommunalvalet 2022 vill han att 14 kommuner ska försvinna. Och till valet 2026 vill han få bort ytterligare 26 kommuner.

Sigurður Ingi Jóhannssons mål är att Island 2026 ska ha högst 30 kommuner. I det första steget till 2022 ska alla kommuner som har färre än 250 invånare gå ihop med grannar. I nästa steg måste alla kommuner med mindre än 1 000 invånare gå ihop med grannkommuner.

I dagsläget är det 14 kommuner som har mindre än 250 invånare. Ytterligare 26 kommuner har färre än 1 000 invånare.

För att få med sig kommunerna har Sigurður Ingi Jóhannsson talat om anslag på 15 miljarder isländska kronor. Bidragen ska täcka kommunernas kostnader för att genomföra sammanslagningarna.

Förslaget har fått blandade reaktioner. Storkommunerna ser i regel mycket positivt på att införa en nedre gräns för antalet kommuninvånare. Småkommunerna är däremot i stor utsträckning negativa till förslaget.

En sådan kommun är Tjörneshreppur på norra Island. Efter att Samband íslenskra sveitarfélaga, de isländska kommunernas samarbetsorganisation, röstat ja till att stödja förslaget har Tjörneshreppur valt att lämna organisationen. Utträdet sker i protest mot att storkommunerna under mötet drev igenom sitt stöd till planerna.

Beslutet fattades enhälligt i det senaste mötet i kommunfullmäktige. Samtidigt tog de också ställning för att lämna Eyþing, ett samarbetsorgan för kommuner i regionen.

Tjörneshreppur hade 55 invånare vid årsskiftet. Mindre är bara Árneshreppur med 40 invånare. Siffran är den lägsta i Tjörneshreppurs historia.

Ett av Sigurður Ingi Jóhannssons argument är att större kommuner kan erbjuda invånarna bättre service. Mindre kommuner saknar stordriftsfördelar och har svårt att på egen hand kunna ge den service som lagen kräver.

Men det är en åsikt som många småkommuner inte håller med om. De befarar att den service som i dag finns i närområdet kommer att försvinna till större tätorter i samband med framtvingade samgåenden. Katý Bjarnadóttir, vice kommunalråd i Tjörneshreppur, säger till RÚV att hon inte tror att kommunen kommer att gynnas av en sammanslagning:
"Vid nästa val kommer inte den här kommunen att finnas till längre. Vi är på väg att tvingas att gå ihop för att nå det här antalet 1 000 invånare. ... Som läget är i dag måste vi gå ihop vare sig vi är med i Samband íslenskra sveitarfélaga eller inte. Och vi ser inget skäl till att vara med där så länge som de inte vill att vi ska finnas till."
Tidigare har Islands samtliga 72 kommuner varit medlemmar i Samband íslenskra sveitarfélaga. Efter Tjörneshreppurs utträde företräder organisationen alltså bara 71 kommuner.

Tjörneshreppur har i dag ett samarbete med den betydligt större grannkommunen Norðurþing om viss kommunal service.

Här kan du läsa mer om den planerade kommunreformen.