måndag 16 september 2019

Majoritet säger nej till USA:s upprustning på Island

En majoritet av islänningarna är emot USA:s investeringar på Natos område i Keflavík. Men i regionen är stödet starkare än i övriga Island. Unga islänningar och kvinnor är däremot i stor utsträckning motståndare till upprustningen. Det visar en undersökning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

För första gången sedan Nato-basen i Keflavík avvecklades hösten 2006 investerar nu USA stora summor på Island. Under de närmaste åren ska bland annat hangarer byggas om, radarsystem uppdateras och fler övernattningsplatser för Nato-soldater skapas i tillfälliga bostäder.

Upprustningen är en följd av en omvärdering av det säkerhetspolitiska läget i Nordatlanten. USA betraktar både ökad rysk och kinesisk aktivitet i regionen som ett hot mot den egna intressesfären. När vicepresident Mike Pence nyligen besökte Island stod försvarsfrågor högt upp på dagordningen.

För Gröna vänstern är uppbyggnaden bekymmersam. I regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet har Gröna vänstern lovat att inte driva frågan om Nato-utträde. Internt finns ett stort missnöje med att ingå i en koalition som tillåter fortsatt militär uppbyggnad på Island.

Men motståndet är också utbrett bland allmänheten. Hela 52,1 procent är emot USA:s upprustning i Keflavík. Bara 23,9 procent välkomnar uppbyggnaden medan 24 procent varken är positivt eller negativt inställda.

Skillnaderna är stora mellan olika grupper. På Suðurnes - där Keflavík ligger - är 47 procent för investeringarna medan 23 procent säger nej. Även i Västfjordarna är ja-sidan starkare. I övriga landet är motståndarna fler.

Det finns också stora skillnader mellan könen. Hela 64 procent av kvinnorna motsätter sig upprustningen och endast 12 procent säger ja. Bland männen är 41 procent negativa och 35 procent positiva.

Unga islänningar är i stor utsträckning negativa till utbyggnaden. I åldersgruppen 18 till 24 år är det bara 9 procent som är positiva till upprustningen medan 62 procent uppger att de är motståndare till den.

Frågans sprängkraft inom Gröna vänstern blir också tydlig genom opinionsmätningen. Bland partiets sympatisörer är det 87 procent som motsätter sig investeringarna och bara 4 procent som säger ja.

Motståndet är även betydligt större inom Socialdemokraterna där 77 procent säger nej och 10 procent säger ja, inom Piratpartiet där 76 procent säger nej och 7 procent säger ja samt inom Renässans där 59 procent säger nej och 22 procent säger ja.

Mest positiva till upprustningen är Centerpartiets väljare. Här är det 50 procent som ger sitt stöd till upprustningen medan 22 procent är emot utbyggnaden. Bland Självständighetspartiets anhängare får ja-sidan 44 procent och nej-sidan 24 procent. Inom Framstegspartiet är bägge sidorna ungefär lika stora.

Här kan du läsa mer om upprustningen i Keflavík.