torsdag 19 september 2019

Majoritet unga islänningar har rökt cannabis

En av tre islänningar har någon gång rökt cannabis. Och bland unga islänningar är det en majoritet som har använt cannabis. Det är också i den yngsta åldersgruppen som färst tror att cannabis är skadligt för hälsan. Ganska många har dessutom prövat amfetamin eller kokain. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Foreldrahús.

Missbruket av narkotika är ganska utbrett på Island. I samband med det ekonomiska uppsvinget under det tidiga 2000-talet ökade både efterfrågan och konsumtionen. Efter finanskraschen 2008 dök den när många plötsligt fick betydligt mindre pengar att röra sig med.

Polisen tror i dag att en stor del av den cannabis som konsumeras på Island också odlas i landet. Ständigt görs tillslag mot både större och mindre odlingar. Det finns också tecken på att det från Island smugglas cannabis till Grönland och Färöarna.

Droger som kokain och amfetamin tros alltjämt i första hand nå marknaderna genom smuggling från utlandet. Men då och då avslöjar polisen inhemska drogfabriker. I takt med att ekonomin förbättrats har både utbudet och efterfrågan ökat.

I alltinget har Piratpartiet motionerat om att tillåta medicinsk cannabis. Förslaget fick inte majoritet.

Det är 33,3 procent av islänningarna som har använt cannabis. Vidare är det 13 procent som har brukat amfetamin, 12,3 procent kokain, 7,3 procent svampar, 5,8 procent MDMA, 4,3 procent receptbelagda läkemedel med syftet att bli hög och 3,9 procent LSD. Dessutom är det 82,7 procent som har druckit alkohol - och 13,2 procent som inte har prövat någon drog över huvud taget.

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är stora. Hela 51,4 procent av islänningar i åldern 18 till 29 år har någon gång använt cannabis. Dessutom har 23,6 procent prövat kokain och 19,9 procent amfetamin.

Bland islänningar som har fyllt 60 år är droganvändningen betydligt lägre. Här är det bara 14,2 procent som har rökt cannabis. Konsumtion av andra droger är - med undantag för alkohol - mycket sällsynt.

Men det finns fler skillnader när det gäller attityden till cannabis. Hela 53,3 procent av islänningarna anser att cannabis är mycket skadligt för hälsan. Och 34,3 procent uppger att cannabis är ganska skadligt. En överväldigande majoritet svarar alltså att cannabis är hälsofarligt.

Bara 1,1 procent säger att cannabis inte är farligt över huvud taget medan 11,3 procent hävdar att konsumtion av drogen bara medför små risker.

Även här är det de yngsta islänningarna som är mest drogliberala. I åldern 18 till 29 år svarar 38,7 procent att cannabis är mycket skadligt och 38,9 procent ganska skadligt. Vidare uppger 20,2 procent att riskerna med cannabis är mycket små medan 2,1 procent anser att drogen inte alls är skadlig.

Personer som har läst på högskola eller universitet tror i större utsträckning att cannabis är mycket hälsovådligt. De som inte anser att cannabis är förenat med några som helst hälsofaror har ofta enbart gått i grundskola.

Här kan du läsa mer om attityderna till cannabis.