torsdag 26 september 2019

Ny minister vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol

Både genom nätbutiker och gårdsförsäljning ska det i framtiden bli tillåtet att köpa alkohol. I praktiken innebär det att det isländska alkoholmonopolet avskaffas. Det är huvuddragen i ett förslag som den nya justitieministern Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir räknar med att presentera i mars nästa år.

I alltinget har det nästan blivit tradition att några politiker från olika partier går ihop om förslag att tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i dagligvaruhandeln. Trots att närmast identiska motioner dyker upp från år till år har de aldrig fått majoritet.

En av de politiker som vill avveckla det isländska alkoholmonopolet är självständighetspartisten Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hon har vid flera tillfällen ifrågasatt varför inte dagligvaruhandeln har rätt att sälja annat än folköl.

Nu har hon tillträtt som justitieminister. Och det står också klart att hon kommer att fortsätta driva frågan. I mars nästa år räknar hon enligt regeringens dagordning med att lägga fram ett förslag som innebär stora förändringar av alkohollagen.

Liberaliseringen går inte så långt som att tillåta försäljning i dagligvaruhandeln. Så stora förändringar hade också mött starkt motstånd inom Gröna vänstern och Framstegspartiet, de två övriga regeringspartierna.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir vill göra det möjligt för islänningar att köpa alkohol från nätbutiker som inte kontrolleras av det statliga monopolet ÁTVR. Redan i dag är det visserligen möjligt att handla från nätbutiker i utlandet - men då måste köparen betala både tull och alkoholskatt.

Den andra stora nyheten är gårdsförsäljning. Lagändringen ska göra det möjligt för bryggerier att sälja alkohol på samma plats som den produceras. Den ska också kunna drickas på platsen.

Det ändrade regelverket kommer samtidigt som regeringen planerar att ta upp ett direktiv som förbjuder diskriminering efter bostadsort när det gäller försäljning av varor och tjänster. Direktivet betyder i praktiken att nätbutiker måste tillämpa samma villkor för alla som bor inom EES-området. Därmed blir det inte längre lagligt att exempelvis ha olika regler för islänningar och andra.

Förslaget får ett varierat mottagande bland regeringspolitikerna. Självständighetspartisten Vilhjálmur Árnason har även han drivit frågan om att avskaffa alkoholmonopolet. Han säger till RÚV att förslaget sätter stopp för diskriminering - men han anser också att det hjälper inhemska producenter:
"Det här hjälper små bryggerier runt hela landet att marknadsföra och sälja sina varor från sin egen plats."
Framstegspartisten Líneik Anna Sævarsdóttir säger till RÚV att förslaget inte får medföra en försämring av folkhälsan. Därför är det nödvändigt att vidta förebyggande åtgärder:
"Länge och väl var handeln med alkohol först och främst en posthandel eftersom de flesta hämtade varorna på postkontor och det fanns stränga krav som efterföljdes. Det måste vara möjligt att göra det även fortsättningsvis."
För Gröna vänsterns Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir kom förslaget som en överraskning. Hon säger till RÚV att hon inte är positiv till att öppna för mer försäljning på nätet. Hon räknar med omfattande debatt i samband med att förslaget presenteras i alltinget:
"Gröna vänstern har haft tvivel om utvidgningar när det gäller alkohol och försäljning av det vilket är känt och ofta har framkommit i alltinget."
Här kan du läsa mer om attityderna till dagens alkoholmonopol.