torsdag 19 september 2019

Ordkrig i alltinget efter skandalpolitikers återkomst

Bergþór Ólason är åter ordförande för alltingets miljö- och kommunikationsnämnd. Centerpartisten tvingades tidigare i år bort från posten efter skandalen på Klaustur. Han valdes i går med två röster mot noll. Att han nu är ordförande på nytt har utlöst ett ordkrig mellan regeringspolitiker och oppositionen.

I februari i år återvände Bergþór Ólason till alltinget efter att ha tagit en tillfällig paus efter skandalen på Klaustur. Några månader tidigare hade centerpartisten avslöjats med att under en barrunda ha hånat kvinnor och olika minoritetsgrupper. Han redogjorde också för sina sexfantasier om en kvinnlig politiker och betygsatte en annan politikers utseende.

Men han återvände inte till posten som ordförande i alltingets miljö- och kommunikationsnämnd. Bland de övriga ledamöterna fanns ett starkt motstånd mot Bergþór Ólason.

Oppositionen har efter en överenskommelse med regeringen tre ordförandeposter i nämnder. Det är tradition att partierna själva väljer vem som ska få uppdraget och att den kandidaten accepteras. Men den här gången var det bara centerpartisterna i nämnden som kunde godta Bergþór Ólason.

Oppositionens försök att byta ordförande misslyckades. Eftersom de inte kom överens ansåg regeringspartierna att de hade brutit mot överenskommelsen. I stället valde de Självständighetspartiets Jón Gunnarsson som ny ordförande. Genom valet säkrade alltså regeringspartierna tillfälligt ytterligare en ordförandepost.

Efter att alltinget återsamlats efter sommaren var det i tisdags dags för ett nytt val av ordförande. Centerpartiets kandidat var alltjämt Bergþór Ólason. Det försatte de övriga oppositionspartierna i en besvärlig situation. Samtidigt som de inte ville äventyra överenskommelsen med regeringen ville de inte att arbetet skulle ledas av Bergþór Ólason.

Piratpartiets Björn Leví Gunnarsson, som har åhörarstatus i nämnden, föreslog i stället Karl Gauti Hjaltason, en annan centerpartist, som ordförande. Sammanträdet ajournerades efter förslaget. När nämnden återupptog mötet ville regeringspartierna diskutera situationen. Sammanträdet ajournerades därför till onsdagen.

Karl Gauti Hjaltason meddelade i går att han inte stod till förfogande. Bergþór Ólason var fortfarande Centerpartiets kandidat. Han valdes med två röster - sin egen och Karl Gauti Hjaltasons. De övriga ledamöterna i nämnden avstod från att rösta.

Valet har nu utlöst ett ordkrig mellan regering och opposition. Redan innan tisdagen fanns det bland oppositionspolitiker ett missnöje med att Piratpartiet valt Þórhildur Sunna Ævarsdóttir som ordförande i konstitutions- och tillsynsnämnden. Hon ansågs tidigare i år ha brutit mot alltingets etiska regler efter uttalanden om självständighetspartisten Ásmundur Friðriksson.

Bergþór Ólason fälldes för en rad uttalanden under skandalkvällen på Klaustur. Men det argumentet mot hans ordförandeskap förlorade tyngd för oppositionen när Piratpartiet samtidigt utsåg Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.

Halla Signý Kristjánsdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, skrev i går på Facebook att oppositionen i går satt tyst medan Bergþór Ólason åter valdes till ordförande. Hon ansåg att det var talande att det skedde samtidigt som det pågick en stor konferens om metoo-rörelsen i Reykjavík. Hon hävdade att oppositionen skyddade sina egna.

Inlägget väckte starka reaktioner och kommenterades av en rad alltingsledamöter. Socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir ansåg att ansvaret för valet av Bergþór Ólason i stället var regeringens. I nämnden har regeringspartierna fem ledamöter medan oppositionen har fyra - vara Centerpartiet två, Socialdemokraterna en och Renässans en.

Björn Leví Gunnarsson uppmanade henne att sluta beskylla oppositionen för valet av Bergþór Ólason. I annat fall hade regeringspartierna övertagit även den här ordförandeposten från oppositionen.

Renässans Hanna Katrín Friðriksson ansåg att Halla Signý Kristjánsdóttir borde veta bättre. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir beskrev hennes utspel som ett lågvattenmärke. Gröna vänsterns Rósa Björk Brynjólfsdóttir ifrågasatte hennes uttalanden eftersom varken oppositionen eller regeringspartierna röstade nej till Bergþór Ólason.

Här kan du läsa mer om skandalen på Klaustur.