söndag 29 september 2019

Sju av tio islänningar oroade för ungas bruk av narkotika

Sju av tio islänningar är oroliga för att unga använder narkotika. Och lika många tror att bruket har ökat de senaste tio åren. En klar majoritet anser dessutom att det är lätt för isländska ungdomar att få tag på narkotika och receptbelagda läkemedel. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

Bruket av narkotika bland isländska ungdomar är något som oroar en stor del av befolkningen. Hela 69,7 procent uppger att missbruket är något som bekymrar dem. Samtidigt är det 71,8 procent som tror att användningen av narkotika har ökat under de tio senaste åren. Bara 7,5 procent upplever att bruket har minskat.

Det är också många som känner personer som har fastnat i ett missbruk. Det är 51,2 procent som svarar att de känner åtminstone en islänning under 18 år som är beroende av narkotika eller receptbelagda läkemedel.

I synnerhet är det enligt Maskína unga islänningar som säger att de känner andra som är fast i missbruk. Dessutom är det betydligt vanligare bland personer som själva har använt narkotika att de har bekanta som missbrukar.

Många tror också att det är enkelt att komma över narkotika eller receptbelagda läkemedel. Hela 94,1 procent svarar att det är mycket eller ganska lätt att få tag på narkotika - och ingen uppger att det är mycket svårt. Något färre - 79,5 procent - anser att det är mycket eller ganska enkelt att hitta receptbelagda läkemedel med syftet att bli hög.

Trots de utbredda farhågorna om missbruket av narkotika och läkemedel är det få som tror att det isländska samhället står redo att ta hand om unga som blir beroende. Bara 10 procent hävdar att beredskapen är god - medan 55,3 procent säger att Island brister i den här typen av insatser.

Här kan du läsa mer om narkotika på Island.