onsdag 25 september 2019

Uppgifter: USA vill ha frihandelsavtal med Island

USA överväger just nu möjligheterna för ett frihandelsavtal med Island. Vicepresident Mike Pence - som nyligen besökte Island - är enligt Axios positiv till idén. Och den har egentligen inget med handel att göra. I stället skulle ett avtal stärka USA:s ställning i regionen och fungera som en markering mot Kina och Ryssland.

När Islands frihandelsavtal med Kina trädde i kraft under 2014 var det på många sätt en historisk händelse. Det var första gången som ett västeuropeiskt land undertecknade ett liknande avtal med Kina. Och det hade varit i det närmaste otänkbart före finanskraschen.

I samband med den ekonomiska krisen hösten 2008 stod Island isolerat. EU vägrade ekonomiskt stöd och blockerade all hjälp genom Internationella valutafonden som ett påtryckningsmedel för att få isländska staten att ta ansvar för den privata banken Landsbanki. USA valde att inte undsätta centralbanken Seðlabanki Íslands när vädjan om hjälp kom.

President Ólafur Ragnar Grímsson var drivande i en politisk kursändring. Han ansåg att Island borde fokusera på att utveckla banden till länder som Kina, Indien och Ryssland. Hans bedömning var att där fanns en större potential för isländska exportnäringar.

Några av de projekt som påbörjades under den här tiden är fortfarande aktuella - som ett centrum för norrskensforskning utanför Laugar och en djuphamn i Finnafjörður. Bägge har koppling till kinesiska intressen. Däremot blev det aldrig något av investeraren Huang Nubos planer på fastighetsköp och turistanläggningar på Grímsstaðir á Fjöllum.

I måndags skickades den första lasten med isländsk lax till Kina med flyg från Keflavík till Shanghai. Den härstammade från Arctic Fishs ordling i Dýrafjörður. Vd:n Sigurður Pétursson säger i Morgunblaðið att frihandelsavtalet gör exporten till Kina särskilt intressant:
"Som läget är nu är betalar Asienmarknaden ett av de högsta priserna för kvalitetsprodukter fast det går att få lite högre priser på Europamarknaden. Så ger oss frihandelsavtalet möjligheten att sälja till en tullfri marknad vilket borde ge oss ett 10 till 12 procent högre leveranspris."
När USA:s vicepresident Mike Pence nyligen besökte Island varnade han för Kinas försök att skaffa sig politiskt inflytande i regionen. Han avrådde också från samarbeten med teknikföretaget Huawei som han beskrev som en potentiell spion åt den kinesiska staten.

Dessutom välkomnade Mike Pence regeringens beslut att inte delta i det kinesiska projektet Ett bälte, en väg. Men något sådant formellt beslut har ännu inte fattats av den isländska regeringen.

Den senaste tiden har USA:s intresse för Island blivit allt starkare. Nato-basen i Keflavík lades ned 2006. Finanskraschen två år senare gjorde att de politiska banden till USA och Europa försvagades ytterligare. Sedan dess har både Rysslands och Kinas närvaro i Arktis ökat.

Nu upprustar Nato och USA i Keflavík för första gången sedan basen försvann. Nästa steg kan enligt Axios bli ett frihandelsavtal. Frågan uppges nu diskuteras i USA:s regering. Mike Pence sägs vara positiv till idén. Flera senatorer ska också ha tagit ställning för förslaget. Andra blev överraskade när de tillfrågades om förslaget.

Motiven är inte ekonomiska. För USA är det inte handeln med Island som är mest intressant. I stället är det örikets strategiska läge i Nordatlanten som har betydelse. Ett frihandelsavtal fungerar som en markering gentemot Ryssland och Kina. Det stärker också alliansen mellan USA och Island.

Tidigare har Islands regering diskuterat förutsättningarna för ett frihandelsavtal med USA. Det kan alltså vara så att intresset är ömsesidigt.

Här kan du läsa mer om USA:s intresse för Island.