måndag 23 september 2019

Vill övervaka dömda pedofiler efter avtjänat straff

Dömda pedofiler ska kunna övervakas av myndigheterna efter att de har avtjänat sina straff. Om det finns en risk för att de begår nya övergrepp ska det kunna ställas krav på att de inte dricker alkohol och att de inte bor i närheten av barn. Även deras beteende på nätet ska kunna övervakas. Det föreslår tre alltingsledamöter i en motion.

Två gånger tidigare har Framstegspartiets Silja Dögg Gunnarsdóttir lagt fram förslag om att tillåta övervakning av personer som har dömts för sexuella övergrepp mot barn. Syftet är att minska risken för att de på nytt förgriper sig på barn. När förslaget nu läggs fram på nytt har det även undertecknats av partikamraten Halla Signý Kristjánsdóttir och socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir.

Att förslaget skulle få majoritet i alltinget är inte sannolikt. Ändå har det redan väckt debatt. Som en direkt följd av förslaget valde DV att publicera en kartläggning över dömda pedofilers bostadsorter.

Granskningen visade att 32,5 procent av de islänningar som hade fällts för sexualbrott mot barn bodde i Reykjavíkområdet, 15 procent i Norðurland, 5 procent i Austurland, Suðurnes respektive Suðurland, 2,5 procent i Västfjordarna respektive Vesturland och 32,5 procent i utlandet.

Att en av tre dömda pedofiler bodde utomlands var enligt DV det mest anmärkningsvärda som framkom i kartläggningen. Förklaringen skulle kunna vara att personer som har förgripit sig på barn väljer att flytta från Island till platser där ingen känner till deras förflutna.

DV publicerade inga namn eller bilder på förövarna. I stället valde tidningen i fredags att rapportera i vilka bostadsområden eller samhällen de bor. Chefredaktören Lilja Katrín Gunnarsdóttir sade i Morgunblaðið att syftet var att väcka debatt. Ett skäl till att DV inte gick ut med namn eller bilder var att en sådan publicering skulle kunna kränka rätten till privatlivets helgd.

DV har utlovat fler artiklar om dömda pedofiler i fredagstidningen. Då tänker DV bland annat publicera fler kartor över var förövarna bor i dag.

Om förslaget skulle bli verklighet skulle myndigheterna få långtgående möjligheter till övervakning av dömda pedofiler. I samband med frigivning skulle alla personer som dömts för sexualbrott mot personer som inte fyllt 18 år genomgå en prövning. Den skulle visa om det fanns en återfallsrisk.

En domare ska kunna besluta om övervakning. Den får pågå i högst åtta år efter avtjänat straff.

Dömda ska vid behov bli skyldiga att medverka i samtal och andra behandlingar. De ska kunna åläggas att avhålla sig från alkohol och andra berusningsmedel. Myndigheterna ska få rätt att övervaka deras beteende på nätet, i sociala medier och genom olika meddelandetjänster.

I åtgärderna ingår dessutom övervakning av hemmet. Dömda pedofiler ska även kunna förbjudas att bosätta sig i bostäder där det finns barn.

Den som inte följer restriktionerna ska enligt förslaget kunna dömas till fängelse i upp till två år.

Här kan du läsa mer om Silja Dögg Gunnarsdóttirs tidigare förslag om övervakning av pedofiler.