måndag 23 september 2019

Vulkanbonde vill stoppa film om utbrottet i Eyjafjallajökull

Tvisten om dokumentären om vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull trappas upp. Nu vill Ólafur Eggertsson, bonde på Þorvaldseyri, att den restaurang i Hvolsvöllur som visar filmen slutar både med det och med att sälja dvd:er. Men restaurangen tänker fortsätta. Och får stöd av regissören Sveinn M. Sveinsson, rapporterar Fréttablaðið.

Ett år efter vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull öppnade Ólafur Eggertsson en utställning om dess konsekvenser för Þorvaldseyri, den gård vid glaciärens fot som hamnade i massmediernas fokus i rapporteringen. Navet i utställningen var Eyjafjallajökull Erupts, en dokumentärfilm om utbrottet som också blev namnet på utställningen.

I december 2017 stängdes utställningen. Då hade den besökts av omkring en halv miljon gäster. Den hade också gett Ólafur Eggertsson stora intäkter. Därför var beslutet oväntat.

Nyligen visade det sig att en tvist om rättigheterna till filmen var en av förklaringarna till nedläggningen. Regissören Sveinn M. Sveinsson hade nämligen bara fått en liten del av intäkterna från filmen. Inledningsvis fick han en viss procent av försäljningen av dvd:er. Från visningarna i det lilla museet fick han inget alls.

Nu tvistar Ólafur Eggertsson och Sveinn M. Sveinsson om rättigheterna till filmen. Ólafur Eggertsson hävdar att Sveinn M. Sveinssons insats ska ha varit minimal. Sveinn M. Sveinsson hävdar att Ólafur Eggertsson saknar såväl kunskaper om hur filmarbete som upphovsrätt fungerar.

När filmen inte längre visades på Þorvaldseyri började Valhalla, en restaurang och utställning i Hvolsvöllur om islänningasagornas tid, visa dokumentären och sälja dvd:n. Ólafur Eggertsson har nu vänt sig till en advokat för att stoppa både visningarna och försäljningen.

I brevet till Gistiheimili Íslands, det bolag som driver Valhalla, uppmanas Valhalla att omedelbart sluta visa filmen och sälja dvd:n. Dessutom betraktar Ólafur Eggertsson Eyjafjallajökull Erupts som ett varumärke - och det har han inte gett Valhalla tillåtelse att använda.

Vidare står det i brevet, som Fréttablaðið har tagit del av, att det är en regel att begära tillstånd från samtliga upphovspersoner när de är fler än en. Så har inte skett i det här fallet.

Valhalla har däremot fått klartecken från Sveinn M. Sveinsson. Han får också intäkter från visningarna och dvd-försäljningen.

Sveinn M. Sveinsson anser att han äger upphovsrätten till filmen. Därför behövs inte Ólafur Eggertssons tillstånd. Han uppger att han själv är den som regisserat, skrivit manus, filmat och klippt dokumentären. Ólafur Eggertsson är enligt Sveinn M. Sveinsson bara medproducent till Eyjafjallajökull Erupts.

Rollen som medproducent ska enligt Sveinn M. Sveinsson ge Ólafur Eggertsson en del av intäkterna. Han säger i Fréttablaðið att han får sin andel när redovisningen från försäljningen och visningarna är klar:
"Det är faktiskt sorgligt att man ska sjunka så lågt för att vanära och förminska detta mycket lyckade arbete som resebyråer och hundratusentals gäster valde att tittade på och som skapade hundratals miljoner i intäkter."
Úlfar Þór Gunnarsson driver Valhalla. Intresset för filmen från besökare och turistnäringen har varit stort. Han säger i Fréttablaðið att han ännu inte har fått något föreläggande om att sluta visa och sälja Eyjafjallajökull Erupts. I samråd med Sveinn M. Sveinsson har han bestämt sig för att fortsätta:
"Sveinn är inte rädd för att ta den striden."
Här kan du läsa mer om kampen om rättigheterna till Eyjafjallajökull Erupts.