måndag 7 oktober 2019

Allt fler besöker polcirkelmonument i Raufarhöfn

Över 12 000 personer besökte Heimskautsgerðið i Raufarhöfn under sommaren. Det är nästan en fördubbling jämfört med den mätning som gjordes för tre år sedan. Och turisterna kommer trots att polcirkelmonumentet inte ens är halvfärdigt. Bygget påbörjades för femton år sedan men har gått långsamt eftersom det inte har funnits finansiering.

Erlingur Thoroddsen drev länge det enda hotellet i Raufarhöfn på nordöstra Island. För att locka fler turister till fastlandets nordligaste samhälle tog han initiativ till Heimskautsgerðið, ett monument inspirerat av Stonehenge som skulle anknyta både till närheten till polcirkeln och fornnordisk mytologi.

Bygget kom igång 2004. Hittills är dock inte Heimskautsgerðið ens halvfärdigt. De ekonomiska resurserna har inte räckt till för att bygga klart monumentet. Bland lokalbefolkning finns det förhoppningar om att det ska kunna stå färdigt om tre år.

Monumentet lockar ändå allt fler besökare. I somras - från början av juni till mitten av september - var det 12 561 personer som besökte Heimskautsgerðið. Det innebär enligt en rapport att antalet turister nästan har fördubblats sedan 2016. Ökningen är störst utanför den traditionella högsäsongen.

Trots den stora ökningen rör det sig ändå om ett förhållandevis begränsat antal gäster. Under högsommaren uppskattades det dagliga antalet besökare till 151 personer. Tre år tidigare var snittet 89 personer.

Här kan du läsa mer om Heimskautsgerðið.