onsdag 23 oktober 2019

Anklagar ny i partitopp för att ha blivit politiker på ett dygn

Island är världens värsta klimatbovar. Det hävdar Socialdemokraternas ledare Logi Már Einarsson. Och när miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson inte vill öronmärka nya resurser till miljöfrågor dömer han ut honom som en typisk politiker - bara ett par dagar efter att han valts till vice ordförande för Gröna vänstern.

Efter alltingsvalet hösten 2017 bildade Gröna vänstern koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Partiledaren Katrín Jakobsdóttir gick utanför de egna leden när hon utsåg miljöministern. Uppdraget gick till Guðmundur Ingi Guðbrandsson, ordförande för miljöorganisationen Landvernd.

Katrín Jakobsdóttir hade troligen flera olika skäl för att inte välja någon av Gröna vänsterns alltingsledamöter. Vissa saknade erfarenhet medan andra ansågs mindre lämpliga. I en regering ihop med Självständighetspartiet - ett parti förknippat med fiskenäringen och storindustri - behövde hon dessutom visa att miljöfrågorna hade hög prioritet.

I helgen valdes Guðmundur Ingi Guðbrandsson till vice ordförande för Gröna vänstern. Han sade också att han tänkte kandidera för partiet i nästa alltingsval. Under landsmötet tog han formellt steget in i partitoppen och partipolitiken.

Under måndagens frågestund i alltinget vände sig Socialdemokraternas Logi Már Einarsson till Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Han beskrev Island som världens värsta klimatbehov på grund av energiförbrukningen. Han undrade vad regeringen tänkte göra i klimatfrågan - och inte minst om den tänkte leva upp till FN:s krav på att öronmärka 2,5 procent av bnp för åtgärder.

Svaret från Guðmundur Ingi Guðbrandsson var att kravet inte var relevant för Island. Eftersom uppvärmning och energi till stor del kommer från förnybara källor har Island redan genomfört den omställning som många andra länder står inför.

Beskedet gjorde Logi Már Einarsson besviken. Han undrade om utnämningen till vice ordförande förändrat Guðmundur Ingi Guðbrandsson:
"Det är en besvikelse att ministern ett dygn efter att han formellt steg in i partiarbetet har blivit den typiska politikern."
Guðmundur Ingi Guðbrandsson svarade att han knappast hade förändrats över en natt. Han ansåg att Island kunde göra betydligt mer för klimatet.

Det är inte den enda miljöfrågan som blivit besvärlig för Guðmundur Ingi Guðbrandsson de senaste dagarna. Under landsmötet i helgen tog han ställning för subventioner för flygresor från landsbygden till storstadsregionen. De billigare biljetterna ska kunna köpas av personer bosatta på stort avstånd från samhällsservice.

Auður Anna Magnúsdóttir - som efterträdde Guðmundur Ingi Guðbrandsson som ordförande för Landvernd - höll inte med. Hon sade i Morgunblaðið att flyget var ett dåligt alternativ ur miljösynpunkt. Eftersom subventioner skulle uppmuntra personer att flyga mer ansåg hon inte att de var förenliga med regeringens ambition om att Island ska vara koldioxidneutralt senast 2040:
"Därför är det inte väldigt smart ur klimatsynpunkt om inte något stort kommer in i stället så att det på något sätt är möjligt att begränsa utsläppen från bilparken."
Men flyget behöver inte vara det sämsta alternativet för miljön. Sveinn V. Ólafsson, ingenjör vid Jensen ráðgjöf, säger i Morgunblaðið att utsläppen per person blir mindre från flyget än från en personbil. Då gäller det ett flyg med 80 procent använda platser och en liten personbil med en ensam bilist på sträckan Reykjavík till Ísafjörður, Akureyri eller Egilsstaðir. Med två i bilen är flygets och småbilens klimatavtryck ungefär lika stort.

Här kan du läsa mer om valet av Guðmundur Ingi Guðbrandsson till Gröna vänsterns vice ordförande.