lördag 19 oktober 2019

Arbetslösheten på Suðurnes fortsätter öka

Suðurnes fortsätter att ha Islands klart högsta arbetslöshet. I september var hela 6,3 procent av invånarna utan jobb - en ökning med 0,3 procentenheter på bara en månad. I resten av landet var förändringarna små. Men Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten ökar under oktober.

Arbetslösheten på Island var i september 3,5 procent. I riket var siffran oförändrad jämfört med i augusti. I fyra av åtta regioner låg arbetslösheten still. Den ökade i tre - och minskade bara i Norðurland vestra, den region som i många år haft den lägsta andelen arbetslösa.

Suðurnes är alltjämt den region som är hårdast drabbad av högkonjunkturens slut. Här var arbetslösheten 6,3 procent i september. Jämfört med augusti var det en ökning med 0,3 procentenheter.

I övriga regioner - med undantag för Västfjordarna - var förändringarna små. I Reykjavíkområdet låg arbetslösheten kvar på 3,8 procent. I Norðurland eystra var den 2,8 procent (+0,1), i Västfjordarna 2,2 procent (+0,3), i Suðurland 2 procent (oförändrat), i Vesturland 1,8 procent (oförändrat), i Austurland 1,4 procent (oförändrat) och i Norðurland vestra 0,9 procent (-0,1).

Däremot minskade gapet mellan könen något under september. Arbetslösheten bland män ökade med 0,1 procentenhet till 3,4 procent. Bland kvinnorna sjönk den lika mycket till 3,6 procent.

Utländska medborgare är fortsatt arbetslösa i betydligt högre utsträckning än islänningar. Bland utlänningar är arbetslösheten 7,5 procent, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med augusti.

I denna grupp har den också ökat betydligt snabbare än bland islänningar. För ett år sedan var det bara 4,8 procent av de utländska medborgarna som inte hade något jobb. Då var arbetslösheten i riket 2,3 procent.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten ökar något under oktober. Skälet är att antalet säsongsarbeten - främst inom turistnäringen och fisket - brukar minska.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.