söndag 6 oktober 2019

Centerpartist sågar rapport om Island och EES-avtalet

Utredarna har inte fullföljt sitt uppdrag. I stället tycks de ha tagit på sig uppgiften att försvara och försköna EES-avtalet. Det hävdar centerpartisten Ólafur Ísleifsson, den alltingsledamot som lade fram förslaget om att utreda konsekvenserna av avtalet. Han ifrågasätter därför om rapporten är det alltinget faktiskt beställde.

Centerpartisten Ólafur Ísleifsson var den som stod bakom ett förslag att utreda EES-avtalets konsekvenser för Island. Motionen fick stöd från bland annat flera partikamrater. Men den fick också majoritet i alltinget.

Att begäran kom just från Centerpartiet var inte oväntat. En rad centerpartister har den senaste tiden på olika sätt börjat ifrågasätta EES-avtalet. Partiet driver ännu inte frågan om att säga upp avtalet. Flera ledamöter har dock antytt att det skulle kunna vara en möjlighet.

Valet av utredare var också något som centerpartisterna ifrågasatte. Uppdraget gick till Björn Bjarnason, Bergþóra Hall­dórs­dótt­ir och Kristrún Heim­is­dótt­ir. De utsågs av utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðar­son.

Björn Bjarnason är tidigare statsråd och alltingsledamot för Självständighetspartiet. Han har vid upprepade tillfällen tagit avtalet till försvar. Bergþóra Hall­dórs­dótt­ir är jurist och har varit ersättare i alltinget för Socialdemokraterna. Även Kristrún Heim­is­dótt­ir är jurist och har varit vd för näringslivsorganisationen Samtök atvinnulífsins. Alla tre utredarna kan alltså kopplas till partier eller organisationer som står bakom avtalet.

Ólafur Ísleifsson säger i Morgunblaðið att han är tveksam om utredarna faktiskt gjort det alltinget bad om. De har inte listat för- och nackdelar med avtalet. Han hade också förväntat sig att de skulle ta upp frågor som import av färskt kött - ett förbud som Island tvingas avveckla - och EU:s gemensamma energipolitik som Centerpartiet motsätter sig:
"Den här sammanställningen ter sig för mig tyvärr som något slags okritisk försvarsskrift för samarbetet i predikostil - ungefär som om EES-avtalet skulle vara i någon särskild fara vilket inte är känt att så skulle vara fallet."
Ólafur Ísleifsson hävdar att det verkar ha varit utredarnas mål att försköna EES-avtalet. Han är också kritisk mot bristen på källhänvisningar i texten. Inom Centerpartiet diskuterades det redan innan den här rapporten presenterades om det fanns behov av ytterligare en utredning.

Här kan du läsa mer om EES-rapporten.