onsdag 2 oktober 2019

Dagens citat

"Det är naturligtvis en stor chock för alla som förlorar jobbet och naturligtvis är det otroligt svårt för en så stor grupp av människor. Sedan vill jag säga att det naturligtvis har pekats på det bland annat i promemorior som har tagits fram för regeringen att det isländska finanssystemet är förhållandevis dyrt, så i någon mån är det här en av de möjligheter som man förstod kunde vara på gång."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i RÚV om de senaste varslen inom Íslandsbanki och Arion banki - läs mer här.