onsdag 9 oktober 2019

Dagens citat

"Samarbete i utbildningsfrågor, forskning och vetenskap har ökat och utbildningssamarbetet har bland annat lett till att 40 000 islänningar har fått Erasmus-bidrag. Filmproduktionsbidragen är stora och utbildnings- och kulturfrågorna har stor betydelse. Detta är mycket mer omfattande än vi sannolikt insåg när vi utformade avtalet år 1992."

Björn Bjarnason, som utrett konsekvenserna av EES-avtalet, i Vísir om hur samarbetet utvecklats - läs mer här.