söndag 27 oktober 2019

Ex-minister vill ge Ólafur Ragnar Grímsson fredspriset

Ólafur Ragnar Grímsson bör nomineras till Nobels fredspris. Det hävdar Guðni Ágústsson, tidigare jordbruksminister och ledare för Framstegspartiet. Skälet är den tidigare presidentens engagemang i miljöfrågor och Arktis framtid. Guðni Ágústsson berättade om sin idé under en gudstjänst i kyrkan på Bessastaðir, rapporterar Bændablaðið.

Efter att ha varit en av exportindustrins och finanssektorns främsta förespråkare under åren före bankkraschen hösten 2008 var Ólafur Ragnar Grímsson inte de protektionistiska krafternas favoritpresident. Men det skulle komma att ändras. Hans motstånd mot EU-medlemskap och isländskt ansvar för Landsbankis Icesave skapade nya allierade.

En av dem var Guðni Ágústsson, tidigare jordbruksminister och ledare för Framstegspartiet. Han är en av Islands mest profilerade landsbygds- och jordbrukspolitiker. Och han förespråkar ett system med fortsatt höga skyddstullar och bidrag för att hålla det inhemska lantbruket vid liv.

I Ólafur Ragnar Grímsson såg han en president som skulle motsätta sig ett isländskt EU-inträde. Ett medlemskap i unionen skulle - utan några särskilda undantag för Island - medföra omfattande reformer av dagens system med bidrag, importhinder och produktionskvoter. Guðni Ágústsson blev därför en av Ólafur Ragnar Grímssons allierade.

Nu vill Guðni Ágústsson alltså nominera Ólafur Ragnar Grímsson till Nobels fredspris. Anledningen är den tidigare presidentens engagemang i miljöfrågor och Arktis framtid. I synnerhet är det initiativet Arctic Circle - en konferens om just Arktis - som han anser bör belönas med fredspriset.

Guðni Ágústsson berättade enligt Bændablaðið om idén under en predikan i kyrkan på Bessastaðir - som ligger granne med det residens där Ólafur Ragnar Grímsson bodde under sina 20 år som president.

Arctic Circle hålls årligen i Harpa i Reykjavík. Konferensen brukar samla omkring 2 000 deltagare från 60 länder. Den första konferensen ägde rum 2013. Ólafur Ragnar Grímsson slutade som president 2016 men är alltjämt styrelseordförande för Arctic Circle. Han sitter även i organisationens styrelse.