onsdag 9 oktober 2019

Feminin ändelse inget hinder för isländskt pojknamn

Bentley underkändes först som pojknamn eftersom ändelsen -ey nästan uteslutande används för flicknamn. Men införandet av självvalt juridiskt kön gjorde också att uppdelningen i pojk- och flicknamn slopades. Därför godkänner nu Mannanafnanefnd förnamnet Bentley sedan pojkens föräldrar begärt en omprövning av beslutet.

Mannanafnaskrá är en förteckning över alla tillåtna förnamn. Den som vill ta ett namn som inte finns med på listan behöver godkännande från Mannanafnanefnd, den nämnd som beslutar i namnfrågor. Mannanafnaskrá är uppdelad i pojk- och flicknamn. Men i och med sommarens lagändring är den uppdelningen föråldrad.

I somras införde Island självbestämmande över juridiskt kön. Utöver att införa ett tredje kön innebar det också att den tidigare uppdelningen i pojk- och flicknamn skrotades. Den bestämmelsen blev inaktuell på grund av möjligheten att byta juridiskt kön.

I maj vände sig ett föräldrapar till Mannanafnanefnd med en begäran om att få ge sonen förnamnet Bentley. Nämnden sade nej. Den feminina ändelsen -ey används - med undantag för de inlånade namnen Huxley och Stanley - för flicknamn. Det fanns heller ingen hävd för namnet Bentley på Island.

Efter lagändringen vände sig föräldrarna till nämnden och krävde en omprövning av beslutet. Och den här gången fick föräldrarna rätt.

Mannanefnd skriver i beslutet att Bentley får genitivformen Bentleyjar och därför är anpassat till isländskans böjningsmönster. Namnet är förenligt med isländska stavningsnormer, strider inte mot språksystemet och anses inte kunna leda till obehag för bäraren. Eftersom uppdelningen i pojk- och flicknamn är historia finns det inte längre några skäl till att inte godkänna Bentley.

Här kan du läsa mer om beslutet om att införa självbestämmanderätt över juridiskt kön.