tisdag 29 oktober 2019

Fler islänningar säger ja till EU - men nej-sidan i majoritet

Allt fler säger ja till ett isländskt EU-medlemskap. Men det är fortfarande en klar majoritet som säger nej till ett isländskt inträde i unionen. Gapet mellan ja- och nej-sidan är nu det minsta på ett år. Dessutom har motståndarna inte varit så få på lika lång tid. Det visar den senaste opinionsmätningen från MMR.

Inte en enda gång sedan Island ansökte om EU-medlemskap för drygt tio år sidan har ja-sidan varit starkare än nej-sidan. De senaste åren har motståndarna i regel varit ungefär dubbelt så många som anhängarna.

I den senaste mätningen från MMR har styrkeförhållandena förändrats avsevärt. Det är nu 46,8 procent som säger nej till EU medan 31,8 procent säger ja. Gapet mellan de två sidorna är det minsta på ett helt år. Inte heller har motståndet varit så litet på ett år. Resterande 21,4 procent är varken positiva eller negativa till EU.

Skillnaden mellan ja- och nej-sidorna är nu bara 15 procentenheter. För bara en månad sedan var avståndet hela 25 procentenheter.

Här kan du läsa mer om EU-opinionen på Island.