måndag 21 oktober 2019

Fréttablaðið blir liberal och internationell efter ägarbyte

Helgi Magnússon köper Fréttablaðið. Samtidigt slussas tv-kanalen Hringbraut in i samma mediehus med Jón Þórisson som ny chefredaktör. I sin första ledare skriver han att Fréttablaðið ska vara en liberal och internationellt sinnad tidning. I praktiken innebär det att opinionskriget med Morgunblaðið troligen kommer att eskalera ytterligare.

För sexton år sedan köpte Jón Ásgeir Jóhannesson in sig i Fréttablaðið. Den gratisutdelade dagstidningen blev snabbt Islands största. Den utmanade inte bara huvudkonkurrenten Morgunblaðið om annonsörerna. Där Morgunblaðið tjänade fiskeindustrins intressen var Fréttablaðið en röst för marknadsliberalism.

Tidningskriget var i högsta grad politiskt. Fréttablaðiðs ställning utmanade Självständighetspartiet som i årtionden använt Morgunblaðið som ett husorgan. Davíð Oddsson gick under sin tid som statsminister så långt som att försöka tvinga fram en tvångsuppdelning av den konkurrerande koncernen.

Davíð Oddsson fick majoritet för en lag direkt riktad mot Fréttablaðið i alltinget. Men presidenten Ólafur Ragnar Grímsson skrev inte under lagen. I stället för att låta den gå till folkomröstning valde Davíð Oddsson att dra tillbaka lagen. Det var sannolikt nödvändigt för att inte undvika en prestigeförlust i form av ett nederlag i en folkomröstning.

De senaste åren har hustrun Ingibjörg Pálmadóttir varit huvudägare i Fréttablaðið. Nu som då har tidningen använts i politiska syften. Ägarna har också haft inflytande över det redaktionella arbetet och i vissa fall styrt nyhetsrapporteringen. Det gäller inte minst Jón Ásgeir Jóhannessons egna affärer.

I somras sålde Ingibjörg Pálmadóttir hälften av aktierna i Fréttablaðið till Helgi Magnússon. Då hade koncernen redan krympt efter en försäljning av tv-kanalen Stöð 2, nyhetswebben Vísir och radiokanalen Bylgjan till Sýn. Nu köper Helgi Magnússon enligt ett pressmeddelande resten av aktierna i Torg - det bolag som äger Fréttablaðið - av Ingibjörg Pálmadóttirs bolag 365.

Affären innebär att Jón Ásgeir Jóhannesson och Ingibjörg Pálmadóttir försvinner som medieägare. De har dock valt en köpare som sannolikt kommer att driva samma politiska linje på ledarplats. Helgi Magnússon har också valt chefredaktörer som har samma ideologiska profil.

Samtidigt slussas tv-kanalen Hringbraut in i Fréttablaðið. Den affären väntar dock på godkännande från konkurrensmyndigheterna. Planen är att Hringbraut ska flytta från Seltjarnarnes till Fréttablaðiðs lokaler i centrala Reykjavík. Hringbrauts webb ska förenas med Fréttablaðiðs.

Köpet gör Helgi Magnússon till en storspelare på mediemarknaden. Förutom att vara huvudägare är han styrelseordförande i bolaget. Han har också handplockat de två chefredaktörerna Davíð Stefánsson och Jón Þórisson samt utgivaren Jóhanna Helga Viðarsdóttir.

Davíð Stefánsson hade minimal journalistisk erfarenhet när han nyligen utsågs till chefredaktör. Jón Þórisson är jurist och har jobbat en del på Morgunblaðið. Inte heller han har någon längre bakgrund inom journalistiken.

Att Hringbraut inlemmas i koncernen är inte överraskande. Det har länge ryktats vara Helgi Magnússon som hållit Hringbraut flytande genom ekonomiska bidrag. Om så faktiskt varit fallet är inte känt. Men nu hamnar alltså Hringbraut och Fréttablaðið i samma koncern. I utbyte får Hringbrauts ägare en mindre aktiepost i bolaget.

Helgi Magnússon var en av grundarna av Renässans. Han har också gett stora bidrag till partiet. I sin första ledare skriver Jón Þórisson att Fréttablaðið har infört redaktionella riktlinjer för tidningen - och de går hand i hand med Renässans partiprogram.

Jón Þórisson skriver att tidningen ska verka för internationellt samarbete och förespråkar att det ska fördjupas. I klartext betyder det fortsatt medlemskap i Nato och EES - och det går knappast att tolka budskapet på annat sätt än att Fréttablaðið precis som Renässans vill se ett isländskt EU-inträde.

Vidare talar Jón Þórisson om borgerliga värderingar, liberalism och konsumenternas intressen. Det innebär i praktiken rimligtvis att Fréttablaðið liksom Renässans kommer att argumentera för reformering av bidragssystemen till jordbruket och avregleringar som öppnar för livsmedelsimport och ökad konkurrens.

Opinionskriget mellan Morgunblaðið och Fréttablaðið kommer troligen att skärpas. Davíð Oddsson - som i dag är chefredaktör för Morgunblaðið - kan kanske inte längre peka ut konkurrenten som ett organ för Jón Ásgeir Jóhannessons intressen. Men Fréttablaðiðs uttalat politiska hållning står i direkt konflikt med Morgunblaðiðs protektionistiska och konservativa linje.

Affären medför dessutom att Ólöf Skaftadóttir försvinner som chefredaktör. I slutet på september slutade dåvarande utgivaren Kristín Þorsteinsdóttir. Hon skrev på Facebook att skälet var förändringar i ledningen och organisationen.

Fréttablaðið är Islands största dagstidning med en upplaga på närmare 80 000 exemplar. Den utkommer sex dagar i veckan och delas ut gratis. Den läses av omkring 40 procent av den vuxna befolkningen.

Här kan du läsa mer om turerna kring Fréttablaðið.