tisdag 8 oktober 2019

Islands högsta träd närmar sig 30 meter

En sitkagran vid Kirkjubæjarklaustur mäter nu 28,65 meter. Det rör sig inte bara om det högsta trädet på Island i dag - utan det är dessutom sannolikt det högsta trädet som växt på ön i flera miljoner år. Förhållandena vid Kirkjubæjarklaustur är goda. Därför är det troligt att sitkagranen fortsätter att växa och att den inom några år når 30 meters höjd.

Året var 1945 när bönderna i Kirkjubæjarklaustur på den isländska sydkusten bestämde sig för ett sista försök att få stopp på erosionen. Sandstormar var då ett så stort problem att de hotade hela regionen. Bönderna bestämde sig för att plantera träd. De hägnade in sluttningarna ovanför samhället och planterade 60 000 björkar.

Under de följande åren fortsatte skogsplanteringen. Lärkträd, tall och sitkagran var några av de arter som planterades vid Kirkjubæjarklaustur.

För 70 år sedan planterades den sitkagran som nu når en ny rekordhöjd. Trädet är 28,65 meter högt och står vid vattenfallet Systrafoss. Skógræktin skriver i ett pressmeddelande att sitkagranen ofta växer en halvmeter om året. Det är därför sannolikt att den snart når 30 meters höjd.

Förhållandena vid Kirkjubæjarklaustur är mycket goda. Här faller en hel del nederbörd, klimatet är milt och stora delar av skogen står i lä. Om sitkagranen får fortsätta växa tror Skógræktin att den kan bli upp till 40 meter hög. I utlandet kan arten bli ännu högre.

Sitkagranen är inte bara de högsta trädet på Island i dag. Skógræktin räknar med att inga så höga träd har funnits sedan den senaste istiden för omkring 10 000 år sedan. Och det är troligt att träd inte blivit så höga på flera miljoner år sedan en tid då klimatet på Island var helt annorlunda.

Den här sitkagranen är 47,6 centimeter bred. I samma skog i Kirkjubæjarklaustur finns en annan sitkagran som är något lägre men är hela 66,4 centimeter bred. Även detta träd planterades 1949.

Den högsta vilda björken i landet växer i Vaglaskógur och har passerat 14 meters höjd. En något högre björk finns i den botaniska trädgården i Akureyri.

Här kan du läsa mer om höga träd på Island.