tisdag 29 oktober 2019

Islands regering utan majoritet efter två år vid makten

Efter halva mandatperioden har Islands regering förlorat majoriteten i alltinget. De tre koalitionspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - får tillsammans nu 44,3 procent av rösterna. Det är dock 50,5 procent som säger att de stödjer regeringen. Det visar en mätning från Gallup.

Det har nu gått två år sedan senaste alltingsvalet. Resultatet var ett komplicerat parlamentariskt läge. Minst tre partier krävdes för att kunna bilda majoritet. Och hela åtta partier - vilket var rekordmånga - valdes in i alltinget.

Efter flera misslyckade förhandlingsrundor kunde Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet så småningom bilda koalition. Det var ett på många håll ifrågasatt samarbete. Framstegspartiet har ofta utgjort kittet i regeringar till både höger och vänster. Men det var första gången som Självständighetspartiet och Gröna vänstern satte sig i en regering tillsammans.

Samarbetet mellan de tre partierna är stabilt. I dagsläget är det inget som tyder på att det inte skulle hålla hela mandatperioden ut. Det enda betydande bekymret är opinionssiffrorna.

Den senaste väljarbarometern från Gallup visar att samtliga tre regeringspartier har förlorat väljare sedan valet i oktober 2017. Hade det varit val till alltinget i dag hade Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet fått majoritet.

Självständighetspartiet är största parti precis som i valet för två år sedan. Stödet är nu 22,7 procent, en nedgång med 2,6 procentenheter jämfört med valresultatet.

För två år sedan var Gröna vänstern näst största parti. Den positionen har partiet tappat. Gröna vänstern backar med 3,5 procentenheter till 13,4 procent.

Framstegspartiet får i dag bara 8,2 procent. Sedan valet har stödet sjunkit med 2,5 procentenheter.

Den främsta klättraren under de två senaste åren är Socialdemokraterna. Stödet är nu 17,3 procent, en ökning med hela 6,2 procentenheter.

En annan vinnare är Renässans. Inför valet 2017 såg det länge ut som att partiet skulle få svårt att försvara sina mandat i alltinget. Nu får Renässans 10,3 procent - vilket betyder en uppgång med 3,6 procentenheter.

Centerpartiet ökar med 0,6 procentenheter till 11,5 procent medan Piratpartiet minskar med 0,2 procentenheter till 9 procent.

En av de stora förlorarna är Folkets parti. Stödet är i dag inte tillräckligt för att partiet skulle få förnyat förtroende av väljarna. Folkets parti får 4,6 procent, en tillbakagång med 2,3 procentenheter.

Det är 50,5 procent av islänningarna som säger att de stödjer regeringen. Läget är oförändrat jämfört med föregående månads mätning från Gallup. Men jämfört med den allra första mätningen efter maktskiftet var det hela 74,1 procent som gav koalitionen sitt stöd.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.