tisdag 1 oktober 2019

Isländsk torka en katastrof för strandskatan

Årets sommar var en katastrof för strandskatan på södra Island. Torkan gjorde att de hade mycket svårt att hitta föda. I delar av landet var det därför bara några få ungar som lyckades överleva sommaren. På sina håll hade de vuxna fåglarna till och med svårt att hitta mat åt sig själva. Det uppger Háskóli Íslands i ett pressmeddelande.

Sedan 2015 har Verónica Méndez Aragón studerat strandskatans häckning på Island. Arten har de senaste årtiondena brett ut sig och häckat på allt fler platser. Den finns nu i princip längs hela den isländska kusten.

Strandskatan är monogam och häckar dessutom alltid på samma plats. Eftersom arten kan bli långlivad är det inte ovanligt att samma par återvänder till en och samma häckningsplats i flera årtionden.

Beståndet på Island beräknas till omkring 13 000 par. De flesta är flyttfåglar men några tusen par stannar året runt. Dessa fåglar håller främst till kring Faxaflói och Breiðafjörður i sydväst och runt Hornafjörður i sydost. Gemensamt för dessa områden är närheten till havet och förhållandevis milda vintrar.

En stor del av beståndet av strandskata på Island uppehåller sig också längs kusterna. De fåglar som enbart häckar på ön brukar anlända i mitten på mars och lämnar Island i mitten på augusti. De flesta tros tillbringa vintrarna i Europa - i synnerhet på de brittiska öarna.

Vid kusterna syns strandskatan ofta i strandbryn och leriga områden. Där livnär de sig på musslor och skaldjur.

Men många av sommargästerna håller till i gräsmarker. Och det skapade enorma problem i år. Den långvariga torka som drabbade delar av Island slog hårt mot återväxten. Verónica Méndez Aragón säger i pressmeddelandet att årets sommar är den i särklass sämsta sedan hon började studera häckningen 2015:
"Vi såg i vår undersökning hur vuxna fåglar, som håller till på vallar i södra delen av landet, hade enorma svårigheter att hitta mat åt ungarna och även åt sig själva."
Torkan gjorde närmast marken ogenomtränglig. Verónica Méndez Aragón säger i pressmeddelandet att det var stor skillnad mellan det kustnära beståndet och de fåglar som häckar inne i landet:
"Det var en mycket ovanlig situation att det helt saknades nederbörd. Vattenståndet var därför mycket lågt i tjärnar och diken och strandskatan kunde inte någonsin gräva sig igenom den stenhårda jorden. Den var så torr."
Vid Hvalfjörður och i Norðurland vestra - där strandskatan hittas vid stränderna - var sommaren däremot normal. Men i andra delar anser Verónica Méndez Aragón att det går att tala om en katastrof.

Här kan du läsa mer om sommarens torka.