söndag 20 oktober 2019

Kyrkan i Skálholt slutar ta betalt av besökare

Inträdesavgiften till kyrkan i Skálholt är historia. Det är numera gratis att besöka kyrkan. Kyrkoherden Egill Hallgrímsson säger till RÚV att en kyrka inte kan agera på samma sätt som ett museum. Därför är det inte acceptabelt att ta ut avgifter av besökare. Själv var han sjukskriven när styrelsen beslutade om entrépengen.

För ett drygt år sedan började kyrkan i Skálholt ta betalt av besökare. Gudstjänster och mässor var inte avgiftsbelagda. Men under andra tider uppmanades gäster att betala en avgift. Inträdet var 500 isländska kronor för en person, 750 kronor för alla i en bil, 1 500 kronor för minibussar och 3 000 kronor för större bussar.

I avgiften ingick också inträde till en utställning i källaren och toaletter i en sidobyggnad.

Pengarna skulle gå till underhåll och service. Men avgiften var omstridd inte minst inom kyrkan. Många ansåg att det var fel att ta betalt av besökare.

Nu slopas entrépengen. Kyrkoherden Egill Hallgrímsson står bakom beslutet. Avgiften infördes när han var sjukskriven. Han säger till RÚV att han hoppas att inga liknande planer genomförs i framtiden:
"En kyrka är inget vanligt hus. Den är guds öppna famn. Det är ingen samlingssal eller konstmuseum. Det här är ett heligt hus och därför går det inte att göra så."
Utställningen i källaren kommer även i fortsättningen att vara avgiftsbelagd.

Här kan du läsa mer om entréavgiften till kyrkan i Skálholt.