lördag 26 oktober 2019

Majoritet säger ja till Nordmakedonien i Nato

Med 32 röster sade alltinget i torsdags ja till Nordmakedoniens inträde i Nato. Elva ledamöter avstod från att rösta. Samtliga av Gröna vänsterns representanter - däribland en minister - lade ned sina röster. Rósa Björk Brynjólfsdóttir motiverade sitt agerande med att Natos utvidgning motverkade fred, stabilitet och säkerhet i världen.

I torsdags röstade alltinget om utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarsons förslag att Island skulle godkänna Nordmakedoniens medlemskap i Nato. Han var själv inte på plats vid voteringen. Förslaget klubbades med 32 röster. Elva ledamöter avstod från att rösta.

I förslaget skrev Guðlaugur Þór Þórðarson att tvisten med Grekland om namnet Makedonien hittills hållit republiken utanför Nato. När den nu var löst genom valet av Nordmakedonien som republikens namn fanns inte längre några hinder för medlemskapet. Inträdet skulle inte innebära några ökade kostnader för de övriga medlemsländerna.

Birgir Ármannsson, som var den enda av Guðlaugur Þór Þórðarsons partikamrater från Självständighetspartiet som motiverade sin röst, sade i talarstolen att han välkomnade Natos utvidgning. Att många länder som tidigare fanns på andra sidan järnridån ansåg att medlemskapet var en garant för säkerheten var ett gott betyg.

Men samtliga närvarande ledamöter från koalitionspartnern Gröna vänstern avstod från att rösta. En av dem var Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Hon sade i talarstolen att det nu var fjärde gången Nato expanderat sedan partiet grundades. Det var inte en positiv utveckling eftersom "Nato är en militärallians och inte en söt fredsförening":
"Natos utvidgning är inte grundval för fred, stabilitet och säkerhet i världen. Det skulle snarare kunna göras genom att stärka internationella institutioner, internationellt samarbete, diskussioner och demokratiska lösningar."
Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir var den enda ministern på plats som inte röstade ja till att stödja Nordmakedoniens inträde i Nato. Förutom ledamöter från Gröna vänstern var det även några av Piratpartiets ledamöter som avstod från att rösta.

Piratpartiet har ingen officiell linje i Nato-frågan. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir lade ned sin röst och motiverade beslutet med att hon motsatte sig Islands medlemskap i Nato. Partikamraten Helgi Hrafn Gunnarsson röstade ja eftersom han är för medlemskapet. Han ifrågasatte dock efter USA:s och Turkiets agerande i Syrien om Island verkligen gynnades av medlemskapet.