söndag 21 november 2021

Sjöfåglar är tidigare till Island - men häckar samma tid

Sillgrissla och spetsbergsgrissla kommer allt tidigare till Island på våren. Men de börjar inte häcka tidigare. De allt tidigare ankomsterna till bland annat Skoruvíkurbjarg på Langanes och Grímsey tros bero på klimatförändringar. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Biology Letters.

Stigande temperaturer medför att många sjöfåglar anländer allt tidigare till sina häckningsplatser. Två av dessa arter är sillgrissla och spetsbergsgrissla. Just dessa två arter har studerats av forskare mellan 2009 och 2018.

Sjöfåglarnas ankomst har kartlagts på fjorton platser från Färöarna i söder till Svalbard i norr. På Island är det kolonier på Grímsey och vid Skoruvíkurbjarg på Langanes som studerats. De isländska kolonierna kom dock med i projektet först 2014.

Resultaten från kolonierna är entydiga. Visserligen finns det kraftig variation i ankomsttiden - från den 28 januari till den 18 april - men tendensen är att såväl spetsbergsgrissla som sillgrissla anländer allt tidigare. I snitt rör det sig om någon dag om året som ankomsttiden förändras.

Att fåglarna anländer tidigare påverkar däremot inte själva häckningstiden. Den har inte förändrats. I stället tillbringar fåglarna alltså mer tid på häckningsplatserna utan att häckningen påbörjas.

Forskarna kopplar det förändrade beteendet till klimatförändringarna. Stigande temperaturer gör så att sjöfåglarna tillbringar mindre tid ute till havs. Vad det betyder för arternas fortlevnad på längre sikt är oklart.