torsdag 3 oktober 2019

Vill hindra engelska namn på isländska turistattraktioner

Att översätta isländska ortnamn till engelska är en del i att förmedla kulturarvet. Men när de engelska namnen tränger ut de isländska från kartorna har det gått för långt. Nu vänder sig Örnefnanefnd till samtliga isländska kommuner. I brevet uppmanar nämnden kommunpolitikerna att arbeta för att bevara de ursprungliga isländska namnen.

Den som tittar i turistinformation om Island eller använder nätbaserade karttjänster möter en mängd engelska ortnamn. På Google Maps finns till exempel inte Breiðamerkursandur utan stranden vid Jökulsárlón benämns i stället Diamond Beach.

Engelska namn dominerar när det gäller en rad andra turistattraktioner. Det talas ofta om Black Sand Beach i stället för Reynisfjara, om Whispering Cliffs i stället för Hljóðuklettar och Arrowhead Mountain - ett namn hämtat från tv-serien Game of Thrones - i stället för Kirkjufell.

Den här utvecklingen uppskattas inte alls av Örnefnanefnd, den isländska ortnamnsnämnden. I ett brev till samtliga landets kommuner uppmanar ordföranden Þór­unn Sig­urðardótt­ir kommunpolitikerna att bekämpa utvecklingen. På sikt handlar det om de isländska ortnamnens framtid.

I brevet skriver Þór­unn Sig­urðardótt­ir att hon hoppas att politikerna i landets kommunfullmäktigen kan hitta sätt att motverka engelskans utbredning. Annars finns det en risk att de engelska översättningarna tar över och tränger undan de isländska ortnamnen.

Att förklara de isländska ortnamnen genom att översätta dem till andra språk är enligt Þór­unn Sig­urðardótt­ir ett sätt att förmedla det isländska kulturarvet. Nämnden ser alltså inget principiellt fel med att utländska namn förekommer. Problemet uppstår när de börjar dominera och ersätter de isländska ortnamnen på olika typer av väg- och informationsskyltar.

I brevet poängterar hon att kommuner precis som invånare kan ta initiativ till att namnge platser om de inte redan har något vedertaget namn. Det är viktigt att det görs så att inte olämpliga ortnamn blir etablerade.

Kommunerna uppmanas dessutom att agera i förebyggande syfte. Om ett främmande ortnamn är på väg att ta över bör de agera för att främja det isländska namnet.

Örnefnanefnd har även skrivit till kultur- och utbildningsdepartementet. I det brevet uppmanar Þór­unn Sig­urðardótt­ir departementet att ta kontakt med Google med syftet att få företaget att använda de ortnamn som finns i Land­mæl­ingar Íslands databas i Google Maps. De ortnamn som myndigheten använder är de som betraktas som korrekta. De är dessutom geografiskt mer preciserade än Googles.

Namnfrågan handlar enligt Þór­unn Sig­urðardótt­ir även om säkerhet. Om det finns parallella namnsystem finns en risk för förväxling som exempelvis kan leda till förseningar i samband med räddningsinsatser.

En som ställer sig bakom uppmaningen från Örnefnanefnd är Guðni Ágústsson, tidigare ledare för Framstegspartiet. Han skriver i Morgunblaðið att turismminister Þór­dís­ Kol­brún­ Reyk­fjörð Gylfadóttir och kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir bör ta upp namnfrågan med näringslivet och turistbranschen:
"Det är som om turistnäringen anser sig behöva förengelska namn i landskapet och på hotell. Sådant kan inte föra något gott med sig när det gäller isländskan. Och frågan är - för att tjäna vem? Inte utländska turister, hävdar jag. De har kommit hit för att lära känna landets och folkets kultur och anser säkerligen att denna nya tradition är till skada för alla - sett till framtiden, historien, kulturen och den fantastiska namngivningsgåvan i naturen vid början av bosättningen på Island. Och med namngivningen följde ofta märkliga historier och vissa av namnen blev dessutom internationella som Geysir."
Här kan du läsa mer om engelska namn på isländska besöksmål.