söndag 3 november 2019

Akureyri lägger försäljning av nationalskaldens hus på is

Akureyrarstofa får bakläxa från kommunstyrelsen för planerna på att sälja Sigurhæðir. Innan någon försäljning kan bli aktuell uppmanar politikerna Akureyrarstofa att undersöka andra förslag på hur nationalskalden Matthías Jochumssons sista hem kan användas. Planerna på att sälja huset har fått kritik från många kommuninvånare.

Matthías Jochumsson flyttade till Akureyri från södra Island 1886. Året var 1903 när han lät bygga Sigurhæðir, ett hus som står i sluttningen vid kyrkan i Akureyri. Där bodde han fram till sin död 1920.

Det var "Lofsöngur" som gjorde Matthías Jochumsson till nationalskald. Han skrev psalmen inför tusenårsfirandet av koloniseringen av Island 1874. Den blev formellt Islands nationalsång genom ett beslut i alltinget 1983.

Matthías Jochumsson var också en uppskattad poet, dramatiker och översättare. Han blev dessutom hedersmedborgare i Akureyri.

Nyligen meddelade Akureyrarstofa att Sigurhæðir skulle säljas under 2020. Huset har inte använts efter en renovering som påbörjades våren 2017. Skälet är den begränsade tillgängligheten. Eftersom Sigurhæðir står i en sluttning är det svårt att underlätta för besökare till huset.

Planerna fick kritik - inte minst från kommuninvånare. Nu läggs förslaget åtminstone tillfälligt på is.

När frågan behandlades i kommunstyrelsen fick Akureyrarstofa i uppdrag att undersöka tänkbara användningsområden för huset. Sedan planerna på en försäljning blev kända ska en rad förslag för Sigurhæðir ha kommit in till kommunen. Beslutet innebär dock inget förbud mot en försäljning av huset längre fram.

Här kan du läsa mer om Sigurhæðir.