lördag 23 november 2019

Asylsökande på Island får julbonus för tredje året i rad

För tredje året i följd får asylsökande på Island en bonus i december. Tanken är att de extra pengarna ska användas till matinköp under julhelgen. Det är enligt ett pressmeddelande omkring 600 asylsökande som får julbonusen. Beslutet om att betala ut ett större bidrag än normalt har tagits av regeringen.

På Island är det tradition med en julbonus som betalas ut i december. Bonusens storlek varierar. Den som jobbar på ett framgångsrikt företag kan i vissa fall få en hel månadslön i bonus. Även personer som får socialbidrag, arbetslöshetsersättning eller pension får en bonus - men det rör sig då om lägre summor.

Syftet med bonusen är att den ska användas till matinköp inför julhelgen. De extra pengarna ska alltså hjälpa till att göra julfirandet lite lyxigare.

När den nya utlänningslagen klubbades 2017 försvann bestämmelsen om att asylsökande hade rätt till en bonus. De kommuner som då tog emot asylsökande kunde därför inte vänta sig statlig kompensation för någon utbetald bonus. Därför valde de att skrota bonusen.

Den uteblivna bonusen blev en stor fråga. Regeringen backade och garanterade ett bidrag på 4,6 miljoner isländska kronor som skulle gå till bonusar till de drygt 500 asylsökande som då fanns i landet.

Även 2018 bekostade staten en bonus trots att bestämmelsen inte längre fanns i lagen. Bonusen betalades ut veckan före jul. Den innebar en dubblering av anslagen till mat - vilket för vuxna medförde en höjning från 8 000 till 16 000 isländska kronor och för barn en höjning från 5 000 till 10 000 isländska kronor.

För tredje året i rad får nu asylsökande en liknande bonus. Det rör sig om ungefär 600 personer som kommer att få bonusen. De är i dag bosatta i Reykja­vík, Hafnar­f­jörður och Reykja­nes­bær - de tre isländska kommuner som tar emot asylsökande.

Här kan du läsa mer om 2018 års julbonus.