lördag 2 november 2019

Dagens bonuscitat

"You can think of that as spending money from your account. ... If there's less money flowing in, well, you will drain up your account. ... We've seen these things happen before, we had episodes where there were some glaciers retreating, but now they are happening on a much bigger scale."

Halldór Björnsson, avdelningschef för väder- och atmosfärforskning vid Veðurstofa Íslands, i CNN om hur avsmältningen från de isländska glaciärerna under somrarna är större än den snö och is som ackumuleras under vintrarna.