söndag 10 november 2019

Dagens citat

"Jag anser att det är mycket viktigt att slutföra de undersökningar som behövs för att avgöra om en tunnel på något sätt kan vara en framtidslösning för kommunikationer mellan fastlandet och Västmannaöarna. ... Det är nödvändigt att få klarhet i om detta alternativ finns på kartan eller inte. I de här frågorna behöver vi tänka flera årtionden in i framtiden och vi behöver antingen ta riktningen mot färjetrafik under överskådlig framtid med tillhörande hamnanläggningar eller en tunnel av något slag som framtidslösning."

Íris Róbertsdóttir, kommunchef på Västmannaöarna och ledare för För Hemön, i Fréttablaðið om framtidens kommunikationer mellan Hemön och fastlandet.