lördag 2 november 2019

Färre islänningar reste utomlands i sommar

Fyra år i följd ökade andelen islänningar som reste utomlands på semestern. Men i somras bröts den trenden. Då var det 57 procent som gjorde minst en utlandsresa - en minskning med 5 procentenheter jämfört med sommaren 2018. Däremot var det något fler som turistade hemma på Island. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Efter Wow Airs konkurs och högkonjunkturens slut var det inte oväntat att islänningarnas resande skulle minska i år. Utbudet av flygstolar minskade och biljetterna blev dyrare. Samtidigt medförde stigande arbetslöshet att färre hade råd att semestra i utlandet.

I somras var det 57 procent av islänningarna som reste utomlands. Det var en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2018 som var ett rekordår. Därmed bröts också trenden med fyra år av ökat resande.

Kvinnor, islänningar under 40 år, boende i huvudstadsregionen, personer med högskoleutbildning och höginkomsttagare reser i större utsträckning. Män, personer som har fyllt 60 år, landsbygdsbefolkning, islänningar som enbart har grundskoleutbildning och låginkomsttagare färdas mer sällan till utlandet.

Men de som faktiskt reste utomlands var borta något längre i år. Den genomsnittliga utlandsvistelsen i somras var femton övernattningar. Förra sommaren var snittet fjorton nätter.

Islänningars turistande på Island ökade med 1 procentenhet. I somras reste 70 procent i hemlandet. Den genomsnittliga semesterresan på hemmaplan varade i tio nätter - jämfört med åtta sommaren 2018.